Svedok prepoznao Mustafu kao glavnog u logoru u Zlašu: Satima su me mučili

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.