Svedok prepoznao Mustafu kao glavnog u logoru u Zlašu: Satima su me mučili

Saljih Mustafa u Hagu
Izvor: Prt. scr.

U nastavku svedočenja, na drugom rošištu u suđenju Saljihu Mustafi, zaštićeni svedok pod pseudonimom 3594 prepoznao ga je kao glavnog u logoru na imanju u selu Zlaš.

"Drugi vojnici nisu ništa radili dok im on ne kaže šta da rade", rekao je svedok, dok je detaljno opisovao kako je mučen i premlaćivan u tom logoru.

Tukli su ga po više sati, po nekoliko njih, dok je imao vreću na glavi.

Mustafu je prepoznao jer je jedini nosio crvenu kapu i pištolj.

Opisujući premlaćivanje, rekao je da su vojnici prestali da ga tuku kada je Mustafa rekao "nemojte ga više tući on ima sreće".

Posvedočio je takođe da su pritvorenici u logoru držani u štalama i da su tučeni svaki dan.

Pripadnike OVK koji su ga mučili nije poznavao niti je mogao da ih vidi.

Kada je jednom prilikom nakon višesatnog mučenja, izgubio svest, oni su ga polili vodom i odvukli nazad u štalu.

Svedok ima pseudonim pod brojem 3593 i prisustan je u sudnici, ali njegov lik je zamagljen na snimku koji se emituje na sajtu suda.

Prvi će mu pitanja postavljati Specijalni tužilac Džek Smit, a prema rečima sudije za to će imati na raspolaganju sedam sati.