Vlada Kosova umanjila budžet RTK za preko 2 miliona evra

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.