Lekar sa Kosova izumeo aparat za apsorpciju tečnosti u hirurgiji

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.