Hadžiu: Specijalni sud nije dozvolio da se sastanem sa Saljihom Mustafom 

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.