Skupština Kosova ratifikovala sporazum sa američkom kompanijom MCC

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.