Hoti: Način izbora guvernera Centralne banke Kosova loša poruka za strane i domaće investitore

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.