Drecun: Bezbednosna situacija na Kosovu dostigla maksimalnu granicu preko koje dolazi do sukoba

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.