Zemaj: Vlada loše upravljala situacijom na severu, može biti posledica

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.