Devenport: Još dosta posla na unapređenju položaja manjinskih zajednica na Kosovu

Majkl Devenport
Izvor: OEBS

Preostalo je još dosta posla na unapređenju položaja nevećinskih zajednica na Kosovu, iako je došlo do određenog napretka po pitanju poštovanja njihovih prava i zaštite interesa, ocenio je Majkl Devenport, šef Misije OEBS na Kosovu u razgovoru za Juronjuz Srbija.

Kao probleme navodi probleme oko eksproprijacije zemljišta u Leposaviću i Zubinom Potoku, odbijanje da se u katastar upiše zemljište manastira Visoki Dečani, poštovanje zakona o upotrebi jezika. On ističe važnost integracije Srba u kosovske inistitucije navodeći da je vrlo bitno da se i policajci i sudije vrate u institucije, a u tom kontekstu kao jedan od trenutno najvećih problema navodi izlazak Srba na izbore na Severu.

Kakav je položaj nevećinskih zajednica trenutno na Kosovu?

Mislim da možemo da kažemo da je ipak došlo do nekog napretka što se tiče poštovanja prava i interesa nevećinskih zajednica od strane kosovskih institucija, ali moramo da podsetimo da ima još posla na preostalim postojećim izazovima. Zaštita prava zajednica je uključena u sve aktivnosti naše misije kao i u angažovanje Misije OEBS na Kosovu. Spomenuću konkretan primer - Misija OEBS na Kosovu podržava Kancelariju poverenika za jezike.

Šta je sa Zakonom o upotrebi jezika. Znate i vi, i mi koji ovde živimo, da se taj zakon ne poštuje. Ogroman novac je uložila međunarodna zajednica, među njima i vaša misija, a poštovanje tog zakona još uvek nije na potrebnom nivou?

Poštovanje Zakona o upotrebi jezika jeste važna oblast na kojoj misija OEBS radi već dugi niz godina. Pomenuo sam saradnju s poverenikom za jezike u Kancelariji  premijera. Mi vrlo aktivno podržavamo posao poverenika i čak mogu da vam kažem da sam se zajedno s ambasadorom Švajcarske sastao u petak s premijerom da zajedno poguramo proces uspostavljanja nove vladine jedinice za prevođenje i harmonizaciju jezika zakonodovstva.

Rekli ste u odgovoru na prvo pitanje da su se relativno popravila prava nevećinskih zajednica. Međutim, imali smo u ovoj godini priličan broj napada na pripadnike  srpske zajednice, a takođe postoji i problem oko očuvanja kulturne baštine - poznato vam je da je bilo provala, pljački srpskih kulturnih i verskih objekata. Kako to tumačite i šta tu OEBS može da učini?

Kao Misija pratimo sve ove incidente i izveštavamo o tome redovno sve članice OEBS-a u Beču. Kada dođe do incidenata ovog tipa, sve radimo da dođe do procesuiranja u okviru kosovskog zakonodavstva. Što se tiče kulturnog nasleđa mogu da vam kažem da smo mi kao misija prošle godine objavili, kao što ste verovatno videli, dosta opsežan izveštaj o zaštiti kulturnog nasleđa na Kosovu i dali smo potrebne preporuke u vezi sa tim.

Kad smo kod kulturnog nasleđa, povezano je, vi pratite i rad sudstva. Imamo odluku Ustavnog suda o povraćaju zemljišta manastiru Visoki Dečani.

Stav misije je potpuno jasan što se tiče sprovođenja presude Ustavnog suda. Od 2016. godine, kontinuirano smo pozivali na sprovođenje ove odluke Ustavnog suda i želeo bih čak i sada da ponovim apel da se što brže ovo zemljište upiše  u katastarske knjige.

Situacija se iskoplikovala na severu Kosova - Srbi su napustili policiju kao i političke institucije. Mislite li da je potrebno prisustvo ovolikog broja pripadnika specijalne policije na severu?

Nakon odluke da i policajci i sudije izađu iz kosovskih institucija postoji nova, loša situacija na severu Kosova. Integracija policije i sudstva je vrlo bitan rezultat dijaloga između Prištine i Beograda i jako mi je žao što je došlo do ovih odluka. Mislim da je vrlo bitno da se i policajci i sudije vrate u institucije.

Kada govorite o povratku, da li očekujete da će Srbi izaći na izbore?

Mislim da će to biti jedan od najvećih prioriteta sada, da se vrate, kako bi se ipak nastavio proces integracije predstavnika svih kosovskih zajednica, u ovom kontekstu - kosovskih Srba.

Probleme je izazvala i eksproprijacija zemljišta u opštinama Leposavić i Zubin Potok.

Zabrinjava nas pitanje poštovanja imovinskih prava u okviru eksproprijacije zemljišta. Pokrenuo sam ovo pitanje i iskazao svoju zabrinutost pred vladom. Takođe sam podelio stavove misije OEBS sa liderima kosovskih Srba. Mogu da vam kažem da sam ukazao Vladi na važnost davanja zvaničnih informacija o svrsi ovih eksproprijacija i očekujemo da će Vlada to učiniti kao što to nalaže zakonodavstvo u ovoj oblasti.

Sve oči su prošle subote bile uprte u Ohrid. Imati li neki stav o formiranju Zajednice opština sa srpskom većinom, s obzirom na to da je izgleda to glavni kamen spoticanja, a radi se o pravima zajednice?

Znam da je to bila jedna od najvećih i najbitnijih tema u Ohridu. Mislim da nisam u prilici nešto da dodam tome. Mora da se implementira  naravno, to je poruka iz Ohrida.