CIK objavio prava i obaveze posmatrača i predstavnika medija u izbornom danu

CIK
Izvor: N1 Info

Centralna izborna komisija, u skladu sa Zakonom o opštim izborima, Zakonom o lokalnim izborima na Kosovu i Izbornim pravilom, prima zahteve za posmatranje i akredituje posmatrače izbora, saopšteno je iz CIK, prenosi Gazeta Ekspres.

Dodaje se da je prisustvo posmatrača u izbornom procesu omogućeno kako bi se promovisali praćenje, transparentnost i kredibilitet izbora.

Prava i dužnosti posmatrača

Posmatrač ima pravo:

 • da bez ikakvog ometanja posmatra pripreme i održavanje izbora, uključujući sastanke nakon izbornog dana, saslušanja i aktivnosti vezane za izbore, žalbe i žalbe na izborne rezultate i određivanje pobedničkih kandidata;
 • podnosi pisane komentare izbornim komisijama i savetima biračkih mesta;
 • posmatra pakovanje, prenos, isporuku, obuku, brojanje, sigurno skladištenje i uništavanje glasačkih listića;
 • da mu se obezbede kopije odluka, protokola, tabela, zapisnika i druge dokumentacije tokom čitavog izbornog procesa, uključujući procese pre i posle izbornog dana;

Dužnosti posmatrača u izbornom danu i izbornom procesu:

 • da poštuje Zakona o opštim izborima i Zakon o lokalnim izborima, kao i pravila CIK;
 • održava vidljivost identiteta kada je angažovan u nadzornim aktivnostima;
 • Zabranjeno je nositi prepoznatljive znakove koji služe u propagandne svrhe ili utiču na volju birača ili ga identifikuju sa određenom političkom strankom ili kandidatom;
 • Posmatraču je zabranjeno da utiče na želju birača u tajnosti glasanja i u procesu glasanja.

Mediji  - Pristup izbornom procesu

U saopštenju CIK se ističe da osoblje štampanih ili elektronskih medija (medijskih kuća) koje želi da uđe na biračka mesta, ili Centar za brojanje i rezultate na dan izbora ili tokom brojanja mora da akredituje CIK.

Dodaje se da je predstavnicima medija dozvoljeno da uđu na biračka mesta i u Centar za brojanje i rezultate, kao i u druge objekte CIK-a i OIK-a koji su otvoreni za javnost i medije.

Predstavnicima medija je zabranjano i ne bi trebalo da rizikuju:

 • integritet izbornog procesa;
 • izborna tišinu;
 • privatnost i tajnost glasanja.

Naglašava se da CIK može odmah da povuče akreditaciju medijskog predstavnika u slučaju kršenja odredbi izbornog zakonodavstva.

Akreditovani posmatrač ima pravo da uloži žalbu CIK-u, opštinskim izbornim službenicima ili Sekretarijatu CIK-a u roku od 24 sata.

"Takve žalbe moraju sadržati: činjenice za podnošenje žalbe, opis činjenica, mesto, vreme događaja, ime posmatrača, naziv entiteta ili organizacije, broj značke posmatrača“, navodi se u saopštenju.