Eljmi Rečica: Samoopredeljenje po svaku cenu želi glasove iz dijaspore

Eljmi Rečica DPK
Izvor: Reporteri

Član rukovodstva Demokratske partije Kosova Eljmi Rečica rekao da je kosovska dijaspora veoma jaka, sa čim je dobro upoznat i Pokret Samoopredeljenje, koji po svaku cenu želi njihove glasove, zbog čega je neretko dijaspori predstavljao situaciju na Kosovu onakvom kakva zapravo nije, prenosi Reporteri.

"Poznato je da je albanska i kosovska dijaspora veoma jaka. Snažne dijaspore su obično imale one nacije i narodi koji su pokušavali da izbegnu politički progon i teške ekonomske uslove. Nažalost, Kosovo je imalo i jedno i drugo, tako da vitalni deo građana živi u dijaspori. Istorijski je poznato da je dijaspora bila jedan od najvećih i najmoćnijih i najznačajnijih učesnika u svim procesima“, rekao je Rečica, koji je dodao da i DPK, kao i građani Kosova izuzetno poštuju svoju dijasporu.

Kako je rekao, i danas je kosovska dijaspora najvitalniji deo Kosova.

"Treba znati i prepoznati da dijaspora doprinosi u raznim oblicima, pogotovo za budžet Kosova. Opšte je poznato da je finansijski doprinos dijaspore oko milijardu evra. Ali, i u drugim oblicima doprinos dostiže i do dve milijarde evra. Kada sve tp sagledamo, dijaspora je velika kolika i samo Kosovo. Stoga joj Demokratska partija Kosova pridaje veoma poseban značaj “, napomenuo je Rečica.

Priznao je da je nakon progalšenja nezavisnosti Kosova, DPK zaustavio sve svoje aktivnosti usmerene ka dijaspori.

"DPK je nakon proglašenja države imao pogrešan koncept. Zaustavili smo svoju aktivnost, jer smo mislili da će taj posao raditi ambasade, diplomatske misije. Ali, kako je aktivnost prestala, druge stranke, posebno Pokret Samoopredeljenje, videli su svoju šansu. Služili su se štetnim akcijama“, rekao je Rečica.

 Kako je pojasnio, Samoopredeljenje nije predstavljalo stvarno stanje na Kosovu, kako bi prigrabili političku korist isključivo za sebe.

"Vodili su kampanje protiv određenih ličnosti, bilo je situacija kada su ljudi bili potpuno neobavešteni. Iz tog razloga, DPK je odlučilo da se vrati svojim aktivnostima vezanim za kosovsku dijasporu“, zaključio je Rečica.