Vrhovni sud Kosova odbacio žalbe stranaka iz manjinskih zajednica i Samoopredeljenja

duda balje adrijana hodžić
Izvor: http://radiogora.org

Vrhovni sud Kosova odbacio je žalbe stranaka iz manjinskih stranaka i Pokreta Samoopredeljenje.

U saopštenju za medije se navodi da su „u jednoj odluci razmatrane četiri žalbe, naime žalbe političkih subjekata; Romska inicijativa, Egipatska liberalna stranka, Aškalijska stranka za integraciju i Kosovski napredni romski pokret, koji su podneli žalbe protiv odluke Izbornog panela za žalbe i pritužbe.

Ovde je obuhvaćena  i druga žalba, primljena od političkog subjekta Romska Inicijativa, podneta protiv dopunske odluke Izbornog veća za žalbe i pritužbe. Presudom AA.nr.29 / 2021 odlučeno je da se ove žalbe odbiju kao neosnovane ”.

I žalba političkog subjekta Ujedinjena zajednica-Adrijana Hodžić i žalba političkog subjekta Socijal Demokratska-UNIJA SDU na čijem čelu je Duda Balje, podnesena protiv odluke IPŽP-a odbačene su kao neosnovane.

"Dve žalbe su razmotrene u jednoj odluci, a to su žalba političkog subjekta Ujedinjena zajednica-Adrijana Hodžić i žalba političkog subjekta Social Demokratska-UNIJA SDU,  protiv odluke Izbornog panela za žalbe, presudom AA.nr.30 / 2021 odlučeno je da se ove žalbe odbiju kao neosnovane “, saopštio je sud.

Žalba Pokreta Samoopredeljenje je takođe odbijena.

Žalba političkog subjekta Samoopredeljenja u vezi brojanja 20.550 paketa glasačkih listića primljenih poštom od birača van Kosova " odbijen kao neosnovan presudom AA.nr.38 / 2021 “, objavio je Vrhovni sud.

Ja
12. Mart 2021.
Treba da reaguju medjunarodne zajednice za sva ljudska prava to je nepravda sto se narodu bez razloga cini !!!!!