Nemojte nas puniti praznim iluzijama!

Artan Fuga
Izvor: telegraf.al

Od kada? Zajednički sastanak Skupštine Albanije i Skupštine Kosova povodom praznika 28. novembra?! Кoja je poruka koju ova vrsta događaja daje nama građanima i celom svetu? Ne razumem dobro. Možda nisam dobar u tome! 

Od kada? Da smo jedno kao država? Ali, ovo uopšte nije tačno! U stvari, čuo sam jednog veoma visokog političara na Kosovu koji je pre nekoliko nedelja izjavio da ćemo se pridružiti Kosovu - Albaniji u Evropskoj uniji!!!

Pridružićemo se i mi Srbiji!!! Razumeju li oni šta govore ili ne? Ili pričate gluposti! Od kada? Da proslavimo zajednički praznik, 28. novembar? Slažem se, ne slažem se, hajde da igramo, ali to je Dan nezavisnosti Albanije, a ne Kosova! Nažalost, ali istinito!

Od kada? Da mi kao Albanci sa Kosova i iz Albanije želimo zajednicu, a svet nam ne dozvoljava? Koja briga koja poruka? Da li nam to pomaže ili šteti u našoj strategiji kao Albancima? Od kada? Da smo mi kao Albanci zajedno? Mi smo jedan narod, ali kao države smo podeljeni! Nemojte nas puniti praznim iluzijama! Od kada? Da Skupština Kosova predstavlja kosovske Albance?

Ali ovo je samo delimično tačno, jer ova Skupština predstavlja i Srbe, Turke, Rome itd. Kosovski poslanici će ići na zajednički sastanak sa turskim, srpskim itd. pa kao što su uradili sa Albanijom??? Od kada? Da li pokazujemo snagu kao Albanci drugih balkanskih naroda? Šta ako Skupština Srbije održi zajednički sastanak sa Skupštinama Crne Gore i Srbije, kako bi to uticalo na nas?

Ne bismo vikali da nam Srbija preti? Kakva je poseta parlamentarnih predstavnika kosovskih Albanaca? Zašto onda nismo pozvali i albanske poslanike iz Severne Makedonije? Možemo koliko hoćemo, poenta je šta je politička poruka?

Piše: Artan Fuga, akademik