Branioci Gucatija i Haradinaja imaju rok do 17. juna da ulože žalbu na presudu

Nasim Haradinaj
Izvor: Telegrafi.com

Veće Apelacionog suda saopštilo je da Nasim Haradinaj i Hisni Gucati, koji su osuđeni na četiri i po godine zatvora, moraju da podnesu žalbe na prvostepenu presudu do 17. juna, prenosi Reporteri.

Haradinaj u pismu upućenom Apelacionom sudu tražio pojašnjenje da li je polazna tačka za rok za podnošenje najava žalbe na albanskom jeziku.

Iz Apelacionog suda kažu da je Haradinaj naveo da je 18. maja 2022. godine dobio overenu kopiju presude na engleskom jeziku, koji ne razume dovoljno.

"To, prema Haradinaju, smanjuje njegovu sposobnost da uputi branioca u žalbenom postupku i negativno utiče na pravičnost postupka“, navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

U saopštenju se takođe navodi da stranka koja želi da uloži žalbu na presudu o kazni mora da podnese obaveštenje o žalbi, navodeći razloge za žalbu u roku od 30 dana od pismene presude ili izricanja kaznene odluke.

"Svako pretresno veće pokrenuto zbog postupka za nepoštivanje, kao što su sadašnji, može smanjiti vremenske rokove i preduzeti bilo koju drugu radnju ako je potrebno da se postupak ubrza, uzevši u obzir pravo optuženog na pravično suđenje", navode iz Apelacionog suda.

Prema Apelacionom sudu, rokovi počinju da teku od prvog radnog dana nakon donošenja rešenja.

"Rokovi ne teku sve dok stranka ili drugi učesnik koji treba da preduzme radnju ne dobije od sekretara prevod dokumenta na jednom od radnih jezika", navodi se u saopštenju.

Dalje se dodaje da je u konkretnom slučaju presuda doneta na engleskom jeziku, koji je definisan kao radni jezik postupka.

Veće navodi da će overena kopija presude i mišljenja sudija biti predata optuženom što je pre moguće na jeziku koji on  razumie i govori. 

Po mišljenju Veća, advokati su u mogućnosti da sa optuženim razgovaraju o sadržaju presude i da ga savetuju o mogućim razlozima žalbe.

Na kraju se navodi da, iako Veće prepoznaje važnost prava optuženog da dobije presudu na jeziku koji razume, ono smatra da nedostupnost takvog prevoda neće negativno uticati na pravičnost postupka u ovoj fazi.

Inače, Hisni Gucati je kao i Nasimo Haradinaj osuđen na 4.5 godine zatvora i 100 evra novčane kazne, za krivično delo protiv sprovođenja pravde, i to za ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, zastrašivanje svedoka, osvetu i narušavanje tajnosti postupka.