Ćerkini: Proširenje optužnice protiv Tačija onemogućava efikasnu odbranu i produžava postupak 

Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići
Izvor: Reporteri

Advokat akreditovan od Specijalnog suda Artan Ćerkini izjavio je da je jedini razlog zbog kojeg je optužnica portiv Hašima Tačija i drugih proširena u ovoj fazi postupka to da Tužilaštvo spreči odbranu da se efikasno pripremi i da se postupak odugovlači, prenosi Ekonomija onlajn. 

"Nema drugih razloga, samo sumnjam da ove dokaze koje su sada podneli u proširenoj optužnici tužilaštvo nije imalo ni na početku kada je optužnica podignuta, ali ovo je strateški manevar tužilaštva da odbranu drži u tenziji, a ne da joj daju dovoljno vremena da pripremi odbranu", rekao je Ćerkini.
 
Prema njegovim rečima, svako proširenje optužnice izaziva odugovlačenje procesa što direktno utiče na prava okrivljenih.

"Ako Tužilaštvo nastavi sa ovim procesnim manevrima i proširi optužnicu u drugim fazama postupka, onda će se postupak sigurno odugovlačiti. Odugovlačenje postupka u ovom procesu ne bi trebalo da se dešavam jer se okrivljeni nalaze u pritvoru, a svaki procesni zakon demokratske države predviđa da se u slučajevima u kojima se okrivljeni nalazi u pritvoru, postupak treba ubrzati jer se još uvek nalazi u zatvoru bez pravosnažne sudske odluke", rekao je Ćerkini.

Ćerkini je naveo da Tužilaštvo ne bi pozivalo više od 300 svedoka da ima činjenice i dodao da Tužilaštvo nastoji da kvalitet dokaza zameni kvantitetom. 

On je pojasnio da advokati treba da reaguju jer Pravilnik o postupku i dokazima ne predviđa nikakav pravni lek za kosovske institucije u slučaju proširenja optužnice, već daje pravne lekove za odbranu.

Advokat akreditovan od Specijalnih snaga Tauljant Hodaj rekao je, komentarišiću proširenje optužnice protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, da su tačke optužnice iste i da su optuženi isti, a da je optužnica proširena u smislu nekih mesta za koja se sumnja da su imali komandnu odgovornost.

Hodaj je dodao da proširenje optužnice daje pravo odbrani da joj se suprotstavi, dodajući da će proces biti produžen. 

"Shodno tome, ovo proširenje optužnice daje odbrani pravo da se od početka protivi proširenju optužnice, a to onda produžava postupak i posledično traje još nekoliko godina jer odbrana sada ima pravo da se usprotivi zahtevom za odbacivanje proširenja optužnice. Ovo proširenje optužnice prilično je odložilo postupak", rekao je Hodaj.