Hag: Branioci Gucatija i Haradinaja traže pomeranje rokova zbog pandemije

Tuzilastvo Hag
Izvor: Kosovo Online

U Specijalnom sudu u Hagu danas je nastavljen proces u slučaju protiv predsednika Organizacije ratnih veterana OVK Hisnija Gucatija i potpredsenika Nasima Haradinaja.

Na trećoj Statusnoj konferenciji na kojoj se raspravlja o napredovanju procesa protiv čelnika ORV OVK u uvodnom izlaganju sudija Nikolas Giju rekao je je cilj današnje sednice pregled situacije dokle je istraga stigla i kada namerava da podnese predpretnesni podnesak.

Takođe po rečima Gijua i dokle je odbrana stigla sa svojom istragom. Dodao je da bi bilo dobro da strane iznesu očekivanja u pogledu vremena otpočinjanja suđenja.

Procesu prisustvuju u ime Tužilaštva zamenik specijalizovanog tužioca Aleks Vojtin sa pomoćnicima koji su u sudnici, kao i branioci Gucatija i Haradinaja Džonatan Ris i Tobi Kedman, koju učestvuju putem video konferencije.

Optuženi Hisni Gucati i Nasim Haradinaj ne prisistvuju današnjoj sednici. Kako je Giju dodao, odbrana je o tome obavestila Sud 23. ferbruara, što je, kako je dodao u skladu sa Poslovnikom.

Sudija Giju upitao je strane u procesu da li imaju primedbi na njegovu odluku o obedolanjivanju dokaza po pravilu 103. Specijalnog suda i rekao je da je odbrani naložio da revidiranu verziju podnese do 26. februara.

"Takođe je rekao da sam 23. februara doneo odluku u vezi sa izdavanjem paketa dokumenata koje je zaplenila Organizacija ratnih veterana", rekao je Giju.

Tužilaštvo je saopštilo da je završno sa 19. februarom izvršilo sve svoje obaveze obelodanjivanja.

"Primedbe odbrane o ovom problemu nisu utemeljene. Transkripti razgovora sa svedocima ne postoje, pa ih tužilaštvo ne može dostaviti kao što odbrana traži", rekla je zastupnica Tužilaštva.

Advokat Ris je nakon što je dobio reč rekao da odbrani nije jasan stav Tužilaštva po pitanju svedoka.

"Nije mi jasno šta je tužilaštvo želelo da kaže, da li oni neće pozivati svedoke na suđenje, osim onih koji su dali izjave", rekao je Ris.

Tužilaštvo je potvrdilo da  namerava da pozove svedoke na suđenje, a da sa njima nije objavljen razgovor, pa nema transkripta i biće pozvani samo na osnovu izjava.

Ris je nakon toga upitao Tužilaštvo da li namerava da za svedoke pozove samo zaposlenike tužilaštva, na šta je dobio potvrdan odgovor.

Advokat Kedman ponovio je reči svog da nema konstuktivnog dijaloga odbrane i Tužilaštva. Takođe je dodao da če odbrana i u budućnosti morati da se pozabavi ovim pitanjem.

On je naglasio da je rad na daljinu otežavajuća  okolnost za odbranu i da postoje brojni fajlovi koje odbrana ne može da otvori sa sajta, a tiču se materijala koje Tužilaštvo ima obavezu da dostavi.

"Iznenađen sam izjavom Tužilaštva u pogledu pozivanja svedoka i ne razumem kako oni nameravaju da dokažu tačke optužnice na taj način", rekao je Kedman.

Zastupnik Tužilaštva odbacila je decidno sve tvrdnje odbrane o nekoperativnosti  i dodala da se Tužilaštvo ponaša sasvim u skladu sa propisima.

Sudija Giju je, takođe povodom primedbi odbrane, zamolio Sekretarijat Suda da se pozabavi problemom onlajn pristupa materijalu koji odbrana ima.

Odbrana je zatražila da 2. jul bude rok za pripremu za podnošenje pretpretresnog pustupka odbrane, pod uslovom da Tužilaštvo svoj podnesak podnese do 9. aprila, kako je predviđeno.

Advokati Gucatija i Haradinaja su naveli i da im pripremu odbrane otežava i situacija sa pandemijom koronavirusa i otežana komunikacija između država, smanjen broj letova i ostale restrikcije vezane za pandemiju.

Na pitanje sudije Gijua o predlozima za datum narednog pretresa, Tužilaštvo je izrazilo želju da sledeća statusna konferencija bude u drugoj polovini marta, dok je odbrana predložila da događaj bude zakazan u prvoj nedelji aprila, nakon Uskrsa.

Sudija Giju je nakon što je saslušao strane rekao da će strane blagovremeni biti obaveštene o sledećem ročištu i nakon toga zaključio današnji pretres.