Hag: Još četiri Albanca prijavljena kao žrtve Saljiha Mustafe

Salijh Mustafa
Izvor: Reporteri

Kacelarija za žrtve u Specijalnom sudu u Hagu prihvatila je treću prijavu lica koja tvrde da su žrtve u slučaju Saljiha Mustafe, koji je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, prenosi Reporteri.

Kancelarija za žrtve objavila je da su se još četiri osobe, albanske nacionalnosti, prijavile za status žrtve u ovom slučaju.

Jedan od podnosilaca zahteva za status Žrtva-10/05 je albanske nacionalnosti i tvrdi da je u relevantnom periodu bio direktna žrtva, ilegalnog pritvaranja, okrutnog postupanja i mučenja u pritvorskom kompleksu u Zlašu.

"Tvrdi da je pretrpeo fizičku, mentalnu i materijalnu štetu", navodi se u izvještaju jednog od podnosilaca zahteva.

Tri druga podnosioca zahteva, prema izveštaju, tvrde da su pretrpeli mentalne poslednice zbog mučenja od strane Saljiha Mustafe.

Podnosioci prijava Žrtva-11/05, Žrtva-12/05 i Žrtva-13/05 su etnički Albanci i tvrde da su indirektne žrtve pritvora, mučenja i ilegalnog ubistva u pritvorskom kompleksu u Zlaš u relevantnom periodu.

"Svi podnosioci zahteva tvrde da su pretrpeli mentalnu štetu", kaže se u sledećem izveštaju za ostale tri žrtve.

Kancelarija za žrtve Specijalnog suda preporučila je pretpretresnom sudiji da prihvati sve četiri prijave.

Pretkrivični postupak u slučaju Saljiha Mustafe privodi se kraju. Specijalni sud je juče saopštio da je za prvo suđenje imenovao pretresno veće sastavljeno od Rolanda Dekersa, Mapija Velt-Folje, Žilbera Bitija i Vladimira Mikule (rezerva).

Ovo imenovanje izvršeno je nakon što je pretpretresni sudija obavestio da će kompletan spis predmeta protiv Saljiha Mustafe biti spreman za suđenje 7. maja 2021. godine.