Hodaj: Izmenjena optužnica odložiće početak suđenja bivšim liderima OVK

Specijalni sud
Izvor: Reporteri

Advokat akreditovan od strane Specijalnih veća Tauljand Hodaj ocenio je da će izmena optužnice protiv bivših lidera OVK odložiti početak suđenja, jer je potrebno vremena kako bi se predmet pripremio i predao sudskom veću, prenosi Kljan Kosova.

"Prvo je planirano da suđenje počne prošle godine, ali su ga u kontinuitetu odlagali sa optužnicom koja je do sada bila, a sada će sa njenom izmenom nesumnjivo doći do produženja roka za početak suđenja. Ne verujem da će ove godine uopšte početi suđenje, sada odbrana ima pravo da se usprotivi, takođe tužilaštvo ima pravo da odgovara na njihove primedbe, a za to je potrebno vreme kao što je praksa u ovom slučaju pokazala u poslednje dve godine", kazao je Hodaj.

Hodaj je istakao da će biti potrebno dosta vremena da se predmet pripremi i preda sudskom veću, koje potom otvara put za početak suđenja.

"Optužnica je produžena, pa je proširenjem optužnice za dve tačke dodato nekoliko predmeta za četvoricu optuženih. Dakle, tačke optužnice su iste kao i ranije, ali su neki detalji dodati. Nakon toga, u skladu sa uređenjem dokaznog postupka, ističe rok odbrani da u ovom postupku da svoje preliminarne prigovore", kazao je on.

Specijalni sud je saopštio da je, nakon podizanja izmenjene optužnice, pretpretresni sudija u slučaju Tači i ostali zakazao dalja pojavljivanja za svakog od optuženih 10. maja 2022. godine.

Bivši lideri OVK nalaze se u pritvoru od novembra 2020. godine.

Optužnica protiv njih povodom optužbi za ratne zločine potvrđena je 26. oktobra 2020. godine, dok su se u prvim pojavljivanjima pred Specijalizovanim većima u Hagu izjasnili da nisu krivi.

Tači i ostali će se pojaviti pred pretpretresnim sudijom 10.maja.