Nova statusna konferencija u postupku protiv bivših lidera OVK 13. ili 14. septembra

Tači, Krasnići, Veselji, Seljimi
Izvor: Reporteri

Pretpretresni sudija Nikolas Giju predložio je da se nova statusna konferencija u slučaju protiv bivših komandanata OVK održi 13. ili 14. septembra, što su prihvatili i advokati odbrane i Tužilaštvo.

Sudija je pozvao strane da podnesu podneske o temama o kojima žele da se govori na ovoj statusnoj konferenciji.

Sudija za prethodni postupak je na kraju izdao dva usmena naloga.

Prvi se odnosi na rok tužilaštva za obelodanjivanja materijala, odnosno izveštaja veštaka i  produžio je rok do 27. septembra.

Drugi usmeni nalog odnosi se na razmatranje pritvora Jakupu Krasnićiju.