Odbijen zahtev Tačija za osporavanje nadležnosti suda u Hagu

Hašim Tači
Izvor: Kosovo Online

Sudija Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu Nikola Giju odbio je kao neosnovane zahteve Hašima Tačija, Redžepa Seljimija i Kadrija Veseljija za odbacivanje nadležnosti tog suda u postupku koji se vodi protiv njih po optužbama za ratne zločine na Kosovu, prenosi Tanjug.

Oni su zajedno sa Jakupom Kranićijem optuženi za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti i terete se za zločine širom 40 mesta na Kosovu i Albaniji u kojima su ljudi neosnovano lišavani slobode, mučeni i ubijani, za koje im preti kazna doživotnog zatvora i svi se nalaze u pritvoru u Hagu.

Tačijeva odbrana osporavala je pored ostalog, vremensku nadležnost suda i tužilaštva tvrdeći da je njihov mandat već istekao. Takođe je tvrdila da su mu povređena prava na pravično i nepristrasno suđenje u razumnom roku, pravo na pretpostavku nevinosti i pravo da mu sudi nezavisni i nepristrasni sud ustanovljen zakonom.

"Težina i kumulativna priroda ovih kršenja rezultiraju pravnom preprekom nadležnosti i zahtevaju odbacivanje optužbi protiv njega i njegovo puštanje na slobodu", naveli su Tačijevi branioci.

Sudija je zaključio da su ovi zahtevi neosnovani i odbio Tačijev zahtev, jer smatra da mu nije povređena pretpostavka nevinosti, niti je našao da su mu povređena ustavna prava kao optuženog, te da nema osnova za ukidanje nadležnosti Specijalizovanih veća Kosova.

Kao neosnovan odbijen je i Seljimijev zahtev za odbacivanje nadležnosti Specijaizovanih veća, u kojem je tvrdio da je struktura i sastav osoblja u sudu u suprotnosti sa pravilnim osnivanjem i funkcionisanjem tog suda kao domaćeg suda na Kosovu.

Njegovi branioci tvrdili su da su time premašena ovlašćenja data Ustavom i predstavljaju kršenje Evropske konvencije za ljudska prava.

Veseljijevi advokati su pak tvrdili da je ovaj sud osnovan kao "vanredni sud", a ne kao specijalizovani, što prema njihovm stavu predstavlja kršenje kosovskog Ustava.

Tači je takođe novim podneskom zatražio da predsednica Specijalizovanih veća Ekaterina Trendafilova ponovo razmotri svoju odluku o izuzeću od odlučivanja koje će sudije činiti žalbeno veće za odlučivanje o njegovoj žalbi na produženje pritvora.

Trendafilova je pre 24. avgusta odbacila zahtev odbrane Tačija za njeno izuzeće i odredila je sastav tročlanog žalbenog veća koje će odlučivati o Tačijevoj žalbi

Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Seljimi uhapšeni su 5. novembra 2020. godine, kada su prebačeni u prtivor u Hagu, gde se i dalje nalaze.

Sva četvorica ovih nekadašnjih šefova OVK su optuženi za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti i terete se za zločine širom 40 mesta za u kojima su ljudi neosnovano lišavani slobode, mučeni i ubijani, za koje im preti kazna doživotnog zatvora.

U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Čahanu, u severnoj Albaniji.

Prema navodima optužnice, ta dela su izvršili pripadnici OVK protiv stotina civila i lica koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima. Žrtve su mahom bili Srbi, ali i Albanci nelojalni OVK.

U optužnici se navodi da Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići snose individualnu krivičnu odgovornost, prema razlicitim oblicima krivične odgovornosti, za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, koja su bila deo raširenog i sistematskog napada na osobe za koje se sumnjalo da su bili protiv OVK.