Pola miliona evra za četiri advokata odbrane optuženih pred Specijalnim sudom

Hag Specijalni sud
Izvor: Reporteri

Ministarstvo pravde do sada je odobrilo nekoliko zahteva za pokrivanje troškova pravne zaštite i finansijske podrške optuženih u suđenjima u Specijalizovanim većima u Hagu i do sada advokatima odbrane isplatilo 464.600 evra, prenosi Reporteri.

Komisija koja deluje pri Ministarstvu odobrila je zahteve četvorice advokata odbrane i izvršila isplate u iznosu od 464.600 evra.

"Pokrivanje troškova pravne i finansijske zaštite vrši se u skladu sa važećim zakonima. Ta prava su primenjiva na sve potencijalno optužene u sudskim postupcima, za navodna krivična dela pred Specijalnim većima", kaže se u saopštenju Ministarstva pravde.

Ministarstvo pravde  navodi da do sada nije primilo nijedan zahtev za isplatu od rođaka optuženih.

"Zbog antikovid mera u Evropi i Holandiji mere su strože i posete pritvorskim centrima nisu dozvoljene", navodi ministarstvo.

Ministarstvo pravde nije podnelo detaljan izveštaj o pojedinačnim isplatama advokataima odbrane. Ombudsman Naim Ćeljaj ističe da Ministarstvo treba da bude transparentno u vezi sa izvršenim isplatama.

"Svako trošenje javnog novca mora biti transparentno i javno. Smatram obaveznim da institucije javno objave troškove", kaže je Ćeljaj.

U Kosovskom institutu za pravdu kažu da zakoni koji se primenjuju na Kosovu ne dozvoljavaju plaćanje advokata u tajnosti i naglašavaju da bi ovaj postupak trebao da bude transparentan.

Prema Insitutu način na koji su advokati odbrane do sada plaćani krši principe transparentnosti i odgovornosti da se prema svim optuženim licima postupa pošteno, podjednako i pod istim uslovima.

Administrativnim uputstvom Ministarstva pravde od 24. jula 2020. godine utvrđeno je da se finansijsko pokrivanje advokata vrši na osnovu naknada utvrđenih od strane Advokatske komore Kosova, isplate honorara za advokate u Holandiji i naknade za pravnu zaštitu potencijalno optuženih lica pred  Specijalnim sudom.

Ministarstvo pravde objavilo je da je budžet za finansijsku podršku potencijalno optuženim licima utvrđen zakonom, kojim su predviđena sredstva u iznosu od 17 miliona evra.

Prema zakonu svaki potencijalni optuženi iz Specijalizovanih komora ima pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova odbrane.