Sudija Giju odbio zahtev odbrane optuženih lidera OVK da dobiju audio-video zapise svedočenja

Tači, Seljimi, Veselji i Krasnići
Izvor: Kosovo Online

Sudija za prethodni postupak Nikolas Giju odbacio je danas zahtev odbrane bivših lidera OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, da im budu predati materijali tužilaštva sa video zapisima svedoka, čemu se usprotivilo i Tužilaštvo iz razloga mogućeg ugrožavanja bezbednosti tih ljudi.

Tema četvrte statusne konferencije bila su procesna pitanja u okviru pripreme za početak suđenja u Specijalnom sudu u Hagu.

Današnjoj konferenciji prisustvovali su u ime Tužilaštva tužilac Džek Smit sa pomoćnicima.

Optuženi bivši lideri OVK konferenciju pratili su posredstvom video linka, kao i njihovi branioci Dejvid Huper koji zastupa Hašima Tačija, Ben Emerson advokat Kadrija Veseljija, zastupnik Redžepa Seljimija Dejvid Jeng i Jakupa Krasnićija, Vegantašari Alagendra.

Kako je Tužilaštvo saopštilo već je obelodanjena polovina materijala koji će biti korišćen u postupku, a u toku je obrada potencijalno oslobađajuđeg materijala.

Sudija Giju otvorio je temu o zahtevu odbrane Tačija i Krasnićija koja je tražila da Tužilaštvo obelodani sav materijal gde se pominju optuženi, kao i svedoke u roku od 15 dana, koji pominju imena tih optuženih, uz tvrdnju da su dokazi obelodanjeni drugim saoptuženima.

Predstavnik tužioca je odogovorio da je bolje odbrana Tužilaštvu saopštila te zahteve, koji su upućeni sudu, jer bi po njima većina pitanja bila rešena u međusobnoj komunikaciji. Takođe su ocenili da odbrana Tačija pokušava da na nepravilan način nadopuni prethodne podneske.

Iz Tužilaštva su poručili da materijal uz svakog svedoka predaju najbrže što mogu.

Branilac Huper je odgovorio da odbrana ima razumevanje za probleme sa kojima se Tužilaštvo suočava zbog načina na koji se proces odvija, ali je dodao da je po njjemu sve nekolegijalniji odnos Tužilaštva prema odbrani i ocenio da trenutni sistem obelodanjivanja nije dobar i da da je rasparčan, da nema kontinuiteta, što odbrani otežava posao. On se založio da se usopstavi sistem stalnog obelodanjivanja, što bi po njegovim rečima ubrzalo proces i ne bi bilo nužno stalno odlaganje rokova.

Huper je dodao se dokazni materijal obelodanjuje onako kako Tužilaštvu odgovara, a ne kako bi i odbrani odgovaralo, što braniocima otežava posao. Takođe je dodao da situacija sa pandemijom koronavirusa ne otežava toliko proces, koliko je to neaužurnost Tužilaštva.

Advokat Emerson rekao je da nema puno da doda na reči njegovog kolege Hupera i istakao da po njegovom mišljenju Tužilaštvo nije korektno kada kritikuje način na koji odbrana postupa i da u tome vidi loše namere i pokušaj navođenja suda na pogrešne zaključke.

Advokati Jang i Alagendra izjavili su da nemaju šta da dodaju na reči Hupera i Emersona.

Sudija Giju zamolio je strane u procesu da primedbe koje je odbrana iznela budu rešene u konstruktivnoj atmosferi i bez optužujućih reči. Dodao je da se slaže sa odbranom da je teško shvatiti ojo što neki svedok kaže a da ne mogu da se pregledaju svi dokumenti koje je svedok pomenuo u izjavi. Po njemu bi Tužilaštvo moglo u istom kompletu da objavi razgovore sa svedocima i prevode u kompletu, što bi odbrani olakšalo posao

Takođe je dodao da bi odbrana prvo trebalo po tim pitanjima da kontaktira Tužilaštvo, a onda da se obrati sudu.

Predstavnica Tužilaštva je odgovorila da je taj način rada već u praksi, i da je mali broj primera gde svedočenje i dokumenta nisu objavljena u kompletu. Takođe je dodala da su optužbe odbrane na račun Tužilaštva neosnovane.

Sudija Giju je kao treću tačku rasprave naveo zahtev odbrane Tačija i Krasnićija da budu objavljeni svi audio-vizuelni materijali razgovora sa svedocima.

Iz Tužilaštva su poručili da je takav zahtev neutemeljen, kao i da ne postoje takvi materijali za sve svedoke, ali da su objavljeni svi transkripti razgovora. Takođe su dodali da se Tačijeva odbrana u tom zahtevu poziva na slučaj Katanga iz 2010. godine, što po njima nije dobar primer koji se može koristiti i u ovom slučaju.

Kao još jedan problem u vezi takvog zahteva predstavnica Tužilaštva je navela i problem zaštite svedoka i dodala da takav materijal ne bi mogao olako da bude dostavljen odbrani.

Huper je na navode Tužilaštva odgovorio da je njegovo mišljenje da bi odbrana trebalo da dobije takav materijal i dodao da se često dešava da je u transkriptu razgovora često pogrešan prevod i da bi odbrana na taj način mogla da proverava transkripte.

Branilac Emerson takođe je istakao da bi audio zapis bio značajan za odbranu, posebno u razgovorima gde je učestvovao prevodilac, jer bi tako mogle da budu ustanovljene greškeu prevodima.

Advokat Jang je podržao zahtev za dobijanjem audio-video snimaka, jer se kako kaže iz njih može videti i držanje svedoka tokom svedočenja.

Iz Tužilaštva su odgovorili da ne postoje greške u usmenom ili pismenom prevodu, jer su trankripti urađeni na originalnom jeziku, na kome je razgovor vođen sa svedocima.

Kako je sudija Giju rekao Tužilaštvo je tražilo da se rok za obedolanjivanje kompletnog materijala koji se odnosi na svedoke produži do 25. juna tekuće godine. Iz Tužilaštva je potvrđeno da je procenjeno da je to vreme koje je potrebno da se proces obelodanjivanja dosadašnjih dokaza kompletira. Takođe su zatražili da rok za završetak istrage bude 25. septembar.

Advokati odbrane optuženih zatražili su da istraga i pretpretresni podnesak budu završeni početkom leta ove godine, uz obrazloženje da Tužilaštvo uz zahtev za produženjem roka pokušava da učvrti optužnicu, koja je prema mišljenju odbrane neutemeljena. Takođe i da Tužilaštvo pokušava da prepretnesni podnesak dostavi u kratkom roku pre početka suđenja, kako bi omela odbranu da se adekvatno pripremi.

Timovi odbrane, na pitanje Sudije Gijua, izjasnili su se da nadaju će svoje istrage započeti uskoro, i da je to ometeno zbog specifične situacije u kojoj se proces odvija i pandemije koronavirusa, posebno situacije na Kosovu, gde proces vakcinacije još uvek nije započeo.

Tužilaštvo se složilo da je jasno da su istrage odbrane ometene pandemijom i da neće biti završene u skorijem roku, ali da ocenjuje da bi odbrana mogla da bar započne istrage.

Sudija Nikolas Giju je nakon toga proglasio pauzu od 30 minuta, nakon čega će usmeno saopštiti nekoliko odluka.

Nakon završene pauze sudija Giju naložio je Tužilaštvu da obelodani sav materijal koji je pokazan svakom optuženom pre sledeće statusne konferencije.

Takođe je saopštio je da audio-video snimci ne moraju da budu dostavljeni odbrani, ukoliko su transkribovani. Giju je rekao da Sud nema regulaciju o tome propisu, ali da snimci mogu budu objavljeni ukoliko za tim bude potrebe, ali da argument odbrane da želi da proveri navode transkripata nije dovoljan razlog da Sud sada da takav nalog. Takođe ni argument da odbrana može da shvati iz tih snimaka koje bi svedočenje bilo verodostojno. Giju je stoga odbio zahtev Tačijeve i Seljimijeve odbrane da svi snimci budu objavljeni.

Treći usmeni nalog sudije Gijua jeste da se preklasifikuje podnesak 236 kao javni do 31. marta tekuće godine.

Giju je naložio Tužilaštvu da obrani da detaljni prikaz dokaza do 25. juna tekuće godine, a da odbrana obavesti Tužilaštvo do 25. avgusta o tome koje delove želi da budu obelodanjeni, a da Tužilaštvo na to adekvatno odgovori do 10. septembra, tako što će objaviti materijale ili obrazložiti zašto koji delovi moraju da budu redigovani.

Sudija Giju je takođe naložio da Tužilaštvo odgovori na preliminarne podneske odbrane do 23. aprila, a da odbrana na to odgovori do 14. maja ove godine.

Nakon saopštenih odluka pretpretnesni sudija Nikolas Giju zaključio je današnju statusnu konferenciju.