Trendafilova od EU zemalja tražila da sklope sporazum o premeštanju svedoka i njihovih porodica

Trendafilova
Izvor: Twitter

Na zatvorenom sastanku sa ambasadorima EU održanom u Holandiji 11. februara u Hagu predsednica Specijalnog suda Ekaterina Trendafilova upozorila je da u narednom periodu očekuje pritiske za preseljenje suda i tužilaštva na Kosovo, ali kako su naveli iz Specijalnog suda reč je o redovnim i uobičajenim sastancima sudije Ekaterine Trendafilove sa ambasadorima u Holandiji i da nije bilo nikakvog "curenja" informacija.

„U ovom slučaju nije došlo do curenja informacija. Informativne sastanke sa šefovima misija EU predsednica Trendafilova održava redovno svake dve godine. Tom prilikom iznela je stavove koji su već poznati. To je rutinska praksa sudova koji se nalaze u Hagu ", kaže se u odgovoru njene kancelarije.

Podsećanja radi, predsednica Trendafilova je na informativnom sastanku od evropskih diplomata zatražila i da sklope sveobuhvatne sporazume o saradnji za premeštanje svedoka i njihovih porodica, jer će u suprotnom biti nemoguće omogućiti slobodne iskaze i učešće u postupku bez straha.