Žalbeno veće odbilo žalbu Veseljija, smatra da anonimnost žrtava ne narušava njegova prava

Kadri Veselji
Izvor: Klan Kosova

Žalbeno veće Specijalizovanih veća, sa sedištem u Hagu, odbacilo je žalbu odbrane Kadrija Veseljija o učešću žrtava koju je doneo sudija za prethodni postupak Nikolas Giju, uz obrazloženje da anonimsnost žrtava u ovoj fazi ne narušavaju osnovna ustavna i ljudswka prava optuženih, prenosi Reporteri.

"Prema Zakonu se predviđa da sudija za prethodni postupak može odobriti zaštitne mere primljenim žrtvama u skladu sa pravilom 80, koje sadrži pun arsenal zaštitnih mera, uključujući neotkrivanje identiteta žrtava stranama", napominju iz Veća.

U odluci se navodi da veće ne smatra ubedljivim argumente Veseljijeve odbrane.

Takođe, veće je utvrdilo da sudija za prethodni postupak nije pogrešio time što se nije dalje bavio ovim argumentima.

Žalbeno veće podseća da je žrtvama dozvoljeno zastupanje preko advokata tokom pretkrivičnog postupka i suđenja, "kada su ugroženi lični interesi žrtava i samo kada to nije štetno ili suprotno pravima okrivljenog".