27.9.2023.

Parashikimi i motit

Mitrovica

overcast clouds
15°C
Presion
1020 mbar
Erë
3 m/s
Lagështi
74%
Qytet
Temp.
Mot
Presion
Erë
Lagështi

Priština

14°C
clear sky
1017 mbar
5 m/s
80%

Prizren

17°C
overcast clouds
1019 mbar
1 m/s
77%

Gnjilane

15°C
overcast clouds
1019 mbar
3 m/s
69%

Peć

17°C
overcast clouds
1020 mbar
2 m/s
67%

Uroševac

16°C
overcast clouds
1019 mbar
2 m/s
73%

Vučitrn

14°C
overcast clouds
1020 mbar
3 m/s
71%

Podujevo

14°C
overcast clouds
1020 mbar
3 m/s
72%

Orahovac

17°C
overcast clouds
1019 mbar
2 m/s
72%

Kamenica

15°C
overcast clouds
1019 mbar
3 m/s
71%

Leposavić

14°C
broken clouds
1021 mbar
2 m/s
79%

Zubin Potok

14°C
overcast clouds
1021 mbar
3 m/s
80%

Zvečan

14°C
overcast clouds
1020 mbar
3 m/s
76%

Štrpce

14°C
overcast clouds
1020 mbar
1 m/s
77%

Istok

17°C
overcast clouds
1020 mbar
2 m/s
66%

Srbica

16°C
overcast clouds
1020 mbar
4 m/s
71%

Klina

17°C
overcast clouds
1019 mbar
2 m/s
65%

Glogovac

16°C
clear sky
1019 mbar
5 m/s
72%

Gračanica

14°C
clear sky
1017 mbar
5 m/s
80%

Novo Brdo

15°C
overcast clouds
1019 mbar
3 m/s
71%

Vitina

16°C
overcast clouds
1019 mbar
3 m/s
71%

Ranilug

15°C
overcast clouds
1019 mbar
3 m/s
69%

Parteš

15°C
overcast clouds
1019 mbar
3 m/s
69%

Klokot

16°C
overcast clouds
1019 mbar
3 m/s
71%

Dečani

17°C
overcast clouds
1020 mbar
3 m/s
61%

Đakovica

17°C
overcast clouds
1019 mbar
2 m/s
72%

Dragaš

12°C
overcast clouds
1020 mbar
2 m/s
83%

Restelica

12°C
overcast clouds
1020 mbar
2 m/s
83%