14.7.2024.

Parashikimi i motit

Mitrovica

clear sky
24°C
Presion
1013 mbar
Erë
2 m/s
Lagështi
24%
Qytet
Temp.
Mot
Presion
Erë
Lagështi

Priština

24°C
clear sky
1013 mbar
2 m/s
60%

Prizren

25°C
clear sky
1013 mbar
2 m/s
33%

Gnjilane

24°C
clear sky
1013 mbar
3 m/s
31%

Peć

29°C
clear sky
1014 mbar
1 m/s
41%

Uroševac

24°C
clear sky
1013 mbar
2 m/s
31%

Vučitrn

24°C
clear sky
1013 mbar
2 m/s
24%

Podujevo

24°C
clear sky
1013 mbar
2 m/s
28%

Orahovac

25°C
clear sky
1012 mbar
1 m/s
25%

Kamenica

24°C
clear sky
1013 mbar
2 m/s
28%

Leposavić

32°C
clear sky
1013 mbar
2 m/s
30%

Zubin Potok

24°C
clear sky
1013 mbar
2 m/s
26%

Zvečan

24°C
clear sky
1013 mbar
2 m/s
24%

Štrpce

22°C
clear sky
1014 mbar
1 m/s
34%

Istok

25°C
clear sky
1013 mbar
1 m/s
35%

Srbica

24°C
clear sky
1013 mbar
2 m/s
26%

Klina

25°C
clear sky
1013 mbar
1 m/s
28%

Glogovac

24°C
clear sky
1013 mbar
2 m/s
60%

Gračanica

24°C
clear sky
1013 mbar
2 m/s
60%

Novo Brdo

24°C
clear sky
1013 mbar
2 m/s
28%

Vitina

24°C
clear sky
1013 mbar
3 m/s
32%

Ranilug

24°C
clear sky
1013 mbar
3 m/s
31%

Parteš

24°C
clear sky
1013 mbar
3 m/s
31%

Klokot

24°C
clear sky
1013 mbar
3 m/s
32%

Dečani

28°C
clear sky
1014 mbar
1 m/s
41%

Đakovica

25°C
clear sky
1012 mbar
1 m/s
25%

Dragaš

28°C
clear sky
1015 mbar
1 m/s
44%

Restelica

28°C
clear sky
1015 mbar
1 m/s
44%