Analiza: Kod dvojice Srba pronađeno prisustvo osiromašenog uranijuma 500 puta većeg od dozvoljenog

bombardovanje
Izvor: Kurir

Analiza količine osiromašenog uranijuma 238 kod dvojice građana Srbije, vojnika koji je boravio na Kosovu i Metohiji i civila koji se nalazio u blizini bombardovanog Ministarstva odbrane u Beogradu, 1999. godine, pokazala je prisustvo 500 puta većih doza od uobičajenih u ljudskom telu, prenose Večernje novosti.

Ovo je potvrđeno nakon analize koju je uradila sudski veštak i profesor na Univerzitetu u Rimu dr Rita Čeli, koja je utvrdila da je količina smrtonosne supstance 500 puta veća od prisustva osiromašenog uranijuma u nekom ljudskom telu u bilo kojoj zemlji na svetu, gde nije bilo borbenih dejstava niti upotrebe bombi s uranijumskim punjenjem.

Kako se navodi, ovo su do sada najjači dokazi da su građani Srbije bili izloženi smrtonosnom dejstvu teških metala iz punjenja NATO projektila. Najnoviji dokazi potvđuju da je uranijuma bilo i u projektilima koji su korišćeni severno od Vranja, što će imati važnu ulogu u pravnoj borbi za dokazivanje da iz 1999. godine potiču i uzroci malignih bolesti stotina građana.

Prva privatna tužba sa zahtevom za odštetu žrtvama zbog oboljenja od posledica NATO bombardovanja SR Jugoslavije podneta je Višem sudu u Beogradu 20. juna 2021. godine, kao rezultat zajedničke saradnje dvojice advokata, Srđana Aleksića iz Niša i italijanskog Anđela Fjore Tartalje. Italijanski pravnik ima dvadesetodišnje iskustvo u borbi za isplatu odštete žrtvama osiromašenog uranijuma među italijanskim vojnicima, koji su bili u misijama u svetu, pa i na Kosovu.

Prvo ročište u Beogradu zakazano je za 16. oktobar ove godine, a prikupljenoj dokumentaciji i veštačenjima sada se pridružuje i nalaz dr Rite Čeli, koji se izdvaja po dramatičnom zaključku. Do rezultata je poznata naučnica došla nakon analize prisustva teških metala koji su nađeni u tkivu dva naša građanina.

"Toliki kvantitet nije zabeležen nigde na svetu gde nije vođen rat. Utvrđena količina je zastrašujuća",  ocenila je dr Čeli.

Profesorka je "Novostima" otkrila listu analiziranih metala koji su pronađeni u dva uzorka tkiva. Njena ekspertiza zatekla je čak i advokate, koji ni sami nisu očekivali ovakve razmere zagađenja u organizmu ljudi koji su bili izloženi dejstvu osiromašenog uranijuma iz NATO municije.

Ekspertiza je, kako tvrdi, naučno neoboriva, lišena pretpostavki i utemeljena u laboratorijskim merenjima. Analiza je urađena u najopremljenijoj laboratoriji za tu vrstu istraživanja u Torinu.

Veštačenja dr Čeli na italijanskim sudovima doprinela su rešavanju oko 330 slučajeva, u kojima je dokazan uzročnik obolenja ili smrtnost italijanskih vojnika koji su boravili na kontaminiranom terenu.

"Nivo osiromašenog uranijuma koji sam našla u tkivu dvojice vaših građana je dramatičan. Toliko prisustvo do sada nije utvrđeno ni kod jednog vojnog ili civilnog subjekta na svetu. U svim zatečenim metalima pojavljuje se uranijum 238, koji potiče iz projektila koje su koristile NATO snage u bombardovanju BiH i u Srbiji, posebno na Kosovu i Metohiji. To dejstvo je sigurno zahvatilo i okolne zemlje, kao što su Albanija i Makedonija", kaže profesorka Čeli.

U veštačenju prisustva teških metala za potrebe procesa vođenih u Italiji utvrđeni nivo je poređen sa analizama italijanskog Ministarstva zdravlja o prisustvu ovih materija kod zdrave populacije, koja živi i radi u krajevima gde nije bilo ratnih dejstava. Njihove "slike" poređene su s rezultatima italijanskih vojnika iz stranih misija. Izvodeći veštačenja, dr Čeli je kod vojnika našla teške metale koji apsolutno ne postoje u Italiji i to u vrednostima koje su i po hiljadu puta veće u odnosu na svoje sunarodnike civile.

"Teški metali čije je prisustvo utvrđeno u uzorcima iz Srbije definitivno nisu metali koji se vezuju za industrijsku proizvodnju. Uporedili smo ih s uzorcima iz svih zemalja, čak i s Japanom i Kinom, gde postoji velika industrijska zagađenost, ali tih materija tamo nema. Možemo jasno da kažemo da su to metali prisutni samo u vojnim projektilima s osiromašenim uranijumom. Teški metali nađeni u dva uzorka iz Srbije ne dolaze od spoljnog zagađenja, već potiču iz bombardovanih područja i prisutni su samo u projektilima s osiromašenim uranijumom", potvrđuju dr Čeli i advokat Tartalja.

Na pitanje ako jednoga dana Sud presudi u korist srpskih žrtava - do sada je prikupljeno više od 3.340 tužbenih zahteva - ko će platiti odšetu, koju je u Italiji za svih 300 presuda platilo Ministarstvo odbrane, advokati odgovaraju jasno - NATO.

"Odštetu plaća NATO, tačnije zemlje članice. Kao što dele odgovornost, neka podele i odštetu", ističe Tartalja.

Čeli u maju je boravila u Beogradu, a za "Novosti" je predstavila svoju metodu veštačenja:

"Uzima se krv ili biopsija. Proverava se prisustvo aluminijuma, barijuma, antimona, olova, molibdena, magnezijuma, hroma, nikla, kobalta, stroncijuma, cirkonijuma, vanadijuma. Kada stignu rezultati poredim koliko je zastupljeno teških metala i pravim statistiku. Kada je reč o mrtvima, onda se uzimaju uzorci iz bolnica koji se čuvaju u parafinu. Činjenica je da teških metala uvek ima, ali je važna njihova količina i da li ona može da se poveže s kancerom obolelog", rekla je ona.

Dr Čeli je objasnila da u litri krvi aluminijuma maksimalno sme da bude 3,3 mikrograma, a kod italijanskih vojnika i naših vojnika bilo je više od 500, a nekada i 2.000 ili 3.000 mikrograma. Prisustvo uranijuma kod civila je 0.0053 jedinica, a kod onih koji su bili izloženi bombardovanju ona je brojala i po 10 mikrograma u litri krvi.

Advokat Tartalja, takođe, zatečen je nalazom dr Čeli, a njeni zaključci, kako smatra, jasno upućuju na odgovornost NATO.

"Za ratni zločin nema imuniteta i ne važi princip retroaktivnosti",  ističe Tartalja.