Devenport: Ojačati branioce po službenoj dužnosti u sistemu krivičnog pravosuđa na Kosovu 

Majkl Devenport
Izvor: Koha ditore

Šef Misije OEBS na Kosovu Majkl Devenport izjavio je da Kosovo treba da iskoristi širu reformu pravosuđa i ojača branioce dodeljene po službenoj dužnosti u sistemu krivičnog pravosuđa.

Predstavljajući izveštaj Misije OEBS o zastupanju odbrane i sistemu postavljanja branioca po službenoj dužnosti u kojem je iskazana i zabrinutost u vezi sa standardima zastupanja odbrane, Devenport je rekao da pružanje pravnog zastupanja samo po sebi ne garantuje pravo na delotvornu odbranu. 

"Neophodan pravni okvir, institucije i procedure treba da budu dopunjene kulturom profesionalne odbrane koja treba da poštuje standarde. Izveštaj OEBS-a naglašava ulogu branioca i važnost postavljanja po službenoj dužnosti. Zato se nadam da sada možemo iskoristiti priliku šire reforme pravosuđa kako bismo ojačali branioce u sistemu krivičnog pravosuđa", naveo je Deveport. 

Kako je saopštila Misija OEBS, najnoviji tematski izveštaj pod nazivom "Pravo na delotvorno zastupanje u krivičnom postupku i sistem postavljanja branioca po službenoj dužnosti" pokriva period između 2020. i 2021. godine, a razmatra standarde zastupanja odbrane i funkcionisanje sistema postavljanja branioca koji po službenoj dužnosti dodeljuje branioca okrivljenima koji ne mogu da priušte advokata.

Izveštaj pruža, kako se navodi, uvid u okvir praktične politike i pravni okvir za pružanje zastupanja odbrane i oslanja se na nalaze anketa sa sudijama, tužiocima i advokatima, kako bi se procenili neki od izazova i prepreka za delotvorno zastupanje odbrane u krivičnom postupku na Kosovu.

"Misija OEBS-a se zalagala za razvoj postojećeg sistema postavljanja branioca po službenoj dužnosti i sa zadovoljstvom je otkrila da sistem ima koristi od opšte podrške. Bez obzira na to, u izveštaju se takođe navodi zabrinutost u vezi sa standardima zastupanja odbrane i naglašava se da je važno da okrivljeni koji nemaju sredstava imaju delotvorno zastupanje po službenoj dužnosti kad god je pravno zastupanje u interesu pravde", navodi Misija OEBS.

Kako je saopšteno, izveštaj navodi niz preporuka ključnim institucijama, uključujući sveobuhvatnu reviziju trenutnog sistema, pružanje smernica za pristup spisima i obelodanjivanje informacija, kao i poboljšanu obuku i kvalifikacije za advokate koji se bave krivičnom odbranom, posebno za one koji rade po službenoj dužnosti.