Fondacija "Privrednik" i Kancelarija za KiM raspisale konkurs za stipendiranje studenata

Filozofski fakultet "Dan otvorenih vrata"
Izvor: Kosovo Online

Fondacija "Privrednik", koja na inicijativu Kancelarije za Kosovo i Metohiju od 2017. godine pruža pomoć u stručnom usavršavanju i stipendira najuspešnije studente koji imaju prebivalište na KiM, nastavila je tu praksu i ove godine u saradnji sa Kancelarijom i Prištinskim univerzitetom.

Pravo učešća na konkursu za stipendije imaju studenti čija je prosečna ocena najmanje 9,00 i koji su do sada osvojili nagrade na saveznim i međunarodnim takmičenjima, saopštila je Kancelarija za KiM.

Za prijavu na konkurs potrebno je podneti prijavni list i upitnik koji se mogu naći na sajtu Fondacije „Privrednik“ (www.fondprivrednik.org.rs), zatim dokumenta o uspehu u poslednje dve školske godine (za tekuću i prethodnu godinu overene fotokopije), diplome i stečena priznanja tokom školovanja i takmičenja.

Od dokumenata potreban je i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje iz katastra o posedovanju nekretnina za roditelje, odnosno staratelje i potvrda o prosečnom mesečnom primanju za 12 proteklih meseci za oba roditelja ili potvrdu o nezaposlenosti.

Ukoliko su oba roditelja nezaposlena, potrebno je dostaviti kopiju rešenja o korišćenju socijalne pomoći Centra za socijalni rad. Od dokumenata je potrebna i potvrdu o statusu redovnog studenta u školskoj 2023/24. godini.

Konkurs je otvoren do 28 juna, a prednost pri izboru imaju kandidati slabijeg materijalnog stanja, navodi se u saopštenju. Studenti koji su se prijavili mogu naknadno, u periodu od 15. do 30. septembra da dostave uverenje o položenim ispitima. 

Odluka o prijemu biće doneta do 1. novembra ove godine. 

Prijave treba dostaviti lično na adresu Biro Kancelarije za Kosovo i Metohiju Ulica "Oslobođenja" b.b. Kosovska Mitrovica, a dodatne informacije se mogu dobiti na broju telefona 028/ 497-163 ili preko imejl adrese Kancelarije ([email protected]).