Gresa Caka-Nimani preuzela dužnost predsednice Ustavnog suda

Caka Nimani preuzima duznost, Ustavni sud
Izvor: Ustavni sud Kosova

Zvaničnom ceremonijom u Ustavnom sudu Kosova, danas je obavljena primopredaja funkcije predsednika tog suda, između dosadašnje predsednice Arte Rame–Hajrizi i novoizabrane predsednice Grese Cake–Nimani.

Caka-Nimani obavljaće dužnost na koju je izabrana u naredne tri godine.

Rama-Hajrizi navela je sa kojim se izazovima suočavala, kao i o dostignućima Ustavnog suda tokom njena dva mandata na čelu te institucije.

"Samo predanošću i zajedničkim radom Sud je uspeo da savlada sve izazove, počev od prelaska sa mešovitog međunarodnog sastava na domaći, značajno poboljšavajući kvalitet pisanih odluka i obrazloženja, povećavajući integritet i poštovanje Suda u javnosti, i što je najvažnije, konsolidovana je prvobitna uloga Suda, a to je zaštita duha Ustava, ustavnog sistema, prava i sloboda svakog građanina Kosova", rekla je Rama-Hajrizi.

 Ona je dalje podsetila na uspehe, koji su ostvareni za vreme njenog mandata.

"Ocenjeni smo kao jedan od najboljih sudova u regionu i shodno tome, uspeli da ojačamo saradnju sa drugim sudovima, imamo partnerstvo sa Venecijanskom komisijom, saradnju sa Savetom Evrope i na kraju, sa Evropskim sudom za ljudska prava", dodala je Rama-Hajrizi.

Posle preuzimanja funkcije, predsednica Caka-Nimani istakla je značaj nezavisnosti Ustavnog suda i njegovu odlučujuću ulogu u održavanju ustavnog poretka i ustavnih vrednosti, balansiranju i podeli vlasti, unapređivanju vladavine zakona i demokratskog poretka, kao i zaštitu osnovnih prava i sloboda svih građana Kosova.

Caka-Nimani je rekla da će joj biti čast, ali i odgovornost da u saradnji sa svim sudijama Suda i pomoćnim osobljem doprinese konsolidaciji i daljem unapređenju ustavne pravde na Kosovu.