Ko je Samedin Mehmeti koji je imenovan za prvog čoveka kosovske policije

Samedin Mehmeti
Izvor: Gazeta Express

Na mesto generalnog direktora Policije Kosova Rašita Ćaljaja koji je razrešen odlukom kosovskog premijera Avdulaha Hotija, imenovan je Samedin Mehmeti, koji je do sada obavljao dužnost zamenika generalnog direktora za operativu, prenosi Gazeta Ekspres.

Samedin Mehmeti rođen je u Prištini 1972. Osnovno obrazovanje završio je u rodnom gradu, zatim tri godine srednje škole, koju je pohađao u tadašnjoj Policijskoj školi u Vučitrnu, a četvrtu godinu u Prištini.

Univerzitetske studije završio je sa odličnim uspehom na Pravnom fakultetu u Prištini, dok je postdiplomske studije i magistraturu stekao na Fakultetu forenzičkih nauka Univerziteta u Sarajevu, da bi doktorske studije nastavio na Evropskom univerzitetu u Tirani.

Branio je magistarske i doktorske teze o raznim specifičnostima vezanim za oblast terorizma.

Prema njegovoj biografiji objavljenoj na zvaničnoj veb stranici policije, Mehmeti ima dugu i uspešnu karijeru u sektoru bezbednosti, odnosno u policiji, gde je radio na različitim funkcijama, u početku kao patrolni policajac u policijskoj stanici „Sever“ , zatim kao istražitelj ubistava u regionu Prištine.

Kao supervizor, na taktičkom nivou, odnosno sa činom policijskog narednika, služio je na mestu šefa smene u policijskoj stanici „Centar“ u Prištini.

Na nivou operativnog upravljanja, sa činom poručnika služio je na mestu zamenika komandanta policijske stanice "Jug", a sa činom kapetana služio je kao komandant policijske stanice "Sever" u Prištini.

Nakon unapređenja u čin majora, prvo je službovao na mestu zamenika direktora zadužen za operativu, a zatim kao šef jedinice za prelazak policijskih nadležnosti sa UNMIK-a kosovskoj policiji. Sa činom potpukovnika služio je na mestu direktora uprave u Odeljenju granične policije.

Pored policijskog iskustva, Mehmeti ima i iskustva na polju međunarodne bezbednosti.

Nekoliko godina Mehmeti je radio u Odeljenju bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i u misiji UN u Avganistanu.

Po povratku iz misije u Avganistanu, Samedin Mehmeti radio je na mestu predsedavajućeg Interne disciplinske komisije i na mestu direktora odeljenja za drumski saobraćaj u Generalnoj direkciji kosovske policije.

U pogledu profesionalnog razvoja, pohađao je mnogo različitih programa koji se odnose na oblast bezbednosti uopšte i posebno terorizma.

Vredi napomenuti: Kurs za upravljanje kritičnim incidentima; Obuka o bezbednosti za međunarodne aktivnosti i samite, na Nacionalnoj policijskoj akademiji Turske, Ankara; Izvršni program za napredne studije bezbednosti, kao i Specijalizovani program za borbu protiv terorizma, na Koledžu za međunarodne i bezbednosne studije u Maršalovom centru u Garmišpartenkirhenu, Nemačka; Program međunarodnog prava u sukobu na Univerzitetu Europa-Viadrina, Frankfurt, Nemačka; Program operativnog i strateškog planiranja oružanih snaga, u organizaciji Univerziteta Cranfeld-Akademija za odbranu Ujedinjenog Kraljevstva - London; Program za konsultanta i analitičara na Kings Koledža - Univerziteta u Londonu, kao i mnoge druge programe i treninge iz ove oblasti.