Kosovska agencija za privatizaciju potražuje imovinu u državama bivše Jugoslavije

Kosovska agencija za privatizaciju
Izvor: Facebook

Prištinska Gazeta Ekspres objavila je danas tekst na temu "raspolaganja imovinom kosovskih društvenih preduzeća u Republici Srbiji", u kome se poziva na navode Kosovske agencije za privatizaciju, koja kaže da osim njihove identifikacije i lokacije, zvanična Priština nema informacije o tome da li se ta dobra koriste ili u kakvom su stanju.

Agencija za privatizaciju navodi da se prema kosovskom zakonu, "administrativni autoritet Agencije primenjuje na svu imovinu preduzeća, uključujući imovinu van Kosova“.

Imovini koja se nalazi na teritoriji Srbije, KAP uopšte nema pristup, kako kažu u odgovoru Gazeti Ekspres, s obzirom na opšte odnose sa Srbijom.

Profesori ekonomije Muhamet Sadiku i Musa Ljimani kažu da rešenje ovog problema treba tražiti u razgovorima između Kosova i Srbije u pregovorima koji se vode u Briselu uz posredovanje Evropske unije, upravo sada kada Srbija polaže pravo na imovinu na Kosovu.

"Odbijanje Srbije postalo je problematično, jer je Srbija uvek tvrdila da je navodno vlasnik društvenih preduzeća na Kosovu, a to uopšte nije tačno“, rekao je Sadiku.

I profesor ekonomije Musa Ljimani, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, naglasio je da Kosovo treba da stvori posebnu komisiju stručnjaka, kako bi u razgovorima između Prištine i Beograda izneli argumente za vlasništvo nad imovinom koja se nalazeli u Srbija.

On kaže da sumnja da je Srbija već nezakonito prisvojila deo imovine kosovskih društvenih preduzeća.

"Srbija je prisvojila kosovske filijale, napravila ih svojim. Neke je prodala. Kompanija "Jateks“ imala je imovinu u Srbiji, ali ju je ona prodala i nije dala nikakakvo obrazloženje. Kosovo bi trebalo da formira posebnu komisiju stručnjaka, jer Srbija u pregovore vodi čitave timove stručnjaka“, naglašava Ljimani.

U tekstu se navodi, da društveno preduzeće "Jateks" iz Đakovice ima 31 poslovni objekat u republikama bivše Jugoslavije, a da samo na teritoriji Srbije postoje 24 lokala za prodaju.

Muhamet Sadiku smatra pravednim da se ovo pitanje usmeri u Brisel.

"Sukcesija mora da se dogodi između Kosova i Srbije kako bi se definitivno razjasnila pitanja koja nisu jasna“, naglašava Sadiku.

Na sastanku na nivou stručnjaka Kosova i Srbije, održanom sredinom septembra u Briselu, razgovarano je o "zajedničkim finansijskim i imovinskim zahtevima“.

Borko Stefanović, koji je bio šef pregovaračkog tima bivše Vlade Srbije, u dijalogu sa Kosovom, ranije je za Radio Slobodna Evropa rekao da „srpska strana može insistirati na nekoj imovini za koju polaže pravo“.

"Beograd može da insistira na velikim preduzećima, rudnicima, fabrikama, u koja je Republika Srbija ulagala ili kroz zajmove koje je Republika Srbija otplatila ili još uvek vraća u ime Kosova“, rekao je Stefanović.

Prema podacima Kosovske agencije za privatizaciju, Kosovo u svojim evidencijama ima 163 nekretnine u zemljama bivše Jugoslavije, vlasništvo javnih preduzeća. Agencija ima poteškoće u procesu identifikovanja sve imovine kosovskih društvenih preduzeća van teritorije Kosova u bivšoj Jugoslaviji.

U Republici Crnoj Gori postoji transformacija i promena pravnog naziva imovine na nezakonit način, kažu iz KAP. Prema njihovim podacima, najgrublji slučaj je vlasništvo društvenog preduzeća "Rekreaturs Priština“, zamenjeno sa "Rekreaturs Budva“, a većina ove imovine je van kontrole KAP i likvidacionih vlasti kosovskih preduzeća.

U BiH Kosovska agencija za privatizaciju nema pristup zbog, kako je rečeno, ograničenja slobode kretanja tamo.

U Hrvatskoj nema konkretnih radnji u vezi sa imovinom, a u Sloveniji nema podataka o statusu i stanju imovine.

Proces privatizacije započela je pre otprilike 17 godina bivša Poverenička agencija koju je kasnije nasledila Kosovska agencija za privatizaciju .

Do sada nijedno preduzeće nije privatizovano van teritorije Kosova, ali zvaničnici Kosovske agencije za privatizaciju kažu da se KAP, zajedno sa predstavnicima vlade i ostalim predstavnicima kosovskih institucija, uključila u razgovore u vezi s tim.