Kosovski arhiv: Ne posedujemo dokazni materijal za srpske zločine

Kosovska arhivska agencija
Izvor: Ekonomia Online

Arhivska agencija Kosova saopštila je da ne poseduje nikakav arhivski materijal za zločine za koje se tvrdi da ih je srpska strana izazvala tokom poslednjeg rata na Kosovu, prenosi Reporteri.

Aktuelni lideri Kosova i njihovi prethodnici poslednjih godina prilično često su pominjali podnošenje tužbe za genocid protiv Srbije. Ali dokazni materijal ne postoji.

“Državna arhivska agencija Kosova ne poseduje arhivskI materijal koji dokazuje ratne zločine koje je Srbija počinila na Kosovu“, rekao je direktor Odeljenja za razvojnu politiku Državne arhivske agencije na Kosova Špresa Mekaj.

Dodao je da prema Zakonu o arhivima, arhivska građa se dostavlja 30 godina od trenutka njenog nastanka. Rok od 30 godina određen je članom 13. Zakona o državnim arhivima.

“Nedokumentovanje ratnih zločina je dvostruki zločin za žrtve”, tvrdi profesor krivičnog prava Ismet Saljihu.

Dodaje da bi pored ponovnog uspostavljanja instituta koji je zatvoren 2018. godine, Kosovo trebalo da digitalizuje dokaze za ratne zločine, pa čak i da napravi poseban muzej za ovo.

"Pored Instituta za istraživanje ratnih zločina, trebalo bi osnovati i Muzej ratnih zločina, gde će se naći činjenice, dokazi i oruđe koje dokazuju kako su ovi zločini počinjeni nad nevinim Albancima i druge pričinjene štete”, rekao je on.

Kritikujući institucije da ne dokumentuju ratne zločine, istraživač Abit Hodža kaže da bi trebalo digitalizovati svedočanstva o srpskim zločinima, kao i svedočenja preživelih u ratu.

"Ne radimo na digitalizaciji činjenica koje imamo na raspolaganju. Na primer, neki od svedoka masakra u Izbici i Rezali su umrli, a mi ih nismo intervjuisali za usmenu istoriju, koja pokazuje tu stranu njihovih iskustava, da bismo sutra imali virtuelni muzej. Mi nemamo bazu podataka svedoka koji su preživeli takve masakre. Nemamo fotografsku dokumentaciju. Ovo je žalosno i tragično“, rekao je Hodža.