KPJ: Objavljivanjem konkursa samo na albanskom KEK prekršio Zakon o upotrebi jezika

kosovo a
Izvor: KEK

Kancelarija poverenika za jezike (KPJ) pri Kancelariji kosovskog premijera saoštila je da je primila žalbu građana, u vezi sa konkursom za nova radna mesta objavljenim na zvaničnoj veb stranici Kosovske energetske korporacije (KEK), samo na albanskom jeziku.

"Javni konkurs, za 171. novo radno mesto objavljen je na zvaničnoj veb stranici KEK-a dana 14.09.2020 i obuhvata informacije i formulare jedino na albanskom jeziku", navodi se u saopštenju KPJ.

Na linku konkursa na srpskom jeziku, dodaje se, nedostaju potrebne informacije i ujedno je napisano da uopšte ne postoji aktivan javni konkurs za zapošljavanje.

"Na ovaj način KEK je građane drugih zajednica lišio pristupa važnim informacijama i mogućnosti zapošljavanja", ističe se u saopštenju.

Svaka javna institucija je u obavezi da objavljuje sve informacije od javnog značaja na oba službena jezika te je KPJ, navodi se, blagovremeno reagovala i pokušala da kontaktira KEK putem e-pošte i telefona, ali još uvek nije dobila odgovor.

"U izveštaju sa preporukama, koji je KPJ danas prosledila upravi KEK-a, zaključuje se da je ova kompanija prekršila član 11 zakona Kosova br. 02 / L-37 o upotrebi jezika, koji podrazumeva primenu ravnopravnosti službenih jezika u preduzećima koja obavljaju javne usluge i prava svih lica da komuniciraju i da prima usluge na jednom od službenih jezika", navodi se u saopštenju.

U tom dopisu KPJ je naložila, isitče se, da se u skladu sa zakonom konkurs objavi i na srpskom jeziku u što kraćem roku i da se rok za konkurisanje produži kako bi svim potenijalnim kandidatima bila pruženi ravnopravni uslovi.

КPJ je formirana u aprilu 2012. godine u okviru Кabineta premijera Кosova, na osnovu Uredbe br. 07/2012, a ima mandat da nadgleda primenu Zakona o upotrebi jezika, sarađuje sa institucijama na poboljšanju primene Zakona i promoviše i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.