Krivična prijava protiv tužilaca Ljumezija i Hisenija zbog sukoba interesa

Aleksander Ljumezi
Izvor: GazzetaExpress

Kosovski institut pravde podneo je krivičnu prijavu, jer smatra da je glavni tužilac Aljeksander Ljumezi nezakonito unapredio tužioca Bahrija Hisenija i da su obojica u sukobu interesa, prenosi Reporteri.

"Kancelarija glavnog tužioca transformisana je u 'klub penzionera', koji se plaćaju iz budžeta. Poslednja unapređenja su izvršena nezakonito, a isforsirao ih je glavni državni tužilac Aljeksander Ljumezi, iako nema potrebe za kadrovima, jer sem u periodu od 2017. do 2020. godine, nema zaostalih predmeta. Zato je sporno zašto je povećan broj tužilaca", rekao je Gzim Šalja iz Kosovskog  institut pravde.

Podneta je i krivična prijava zbog nezakonitog povećanja broja i unapređenja tužilaca.

"Predlažemo glavnom tužiocu Specijalnog tužilaštva da pokrene krivičnu istragu protiv glavnog državnog tužioca Aljeksandera Ljumezija i tužioca Bahrija Hisenija, zbog sukoba interesa, povodom njegovog unapređenja u Kancelariji glavnog državnog tužioca. Unapređenje tužilaca trebalo bi da se vrši putem konkursa, a ne samo odlukom", zaključio je Šalja.