Matice Albanaca i Rusa predlažu 25. novembar za Dan nacionalnih manjina u Srbiji

Matica Albanaca i Matica Rusa za zajednički dan nacionalnih manjina u Srbiji
Izvor: Matica Albanaca i Matica Rusa

Matica Albanaca i Matica Rusa predlažu da se ustanovi zajednički dan nacionalnih manjina Srbije koji bi se obeležavao 25. novembra, na Dan prisajedinjenja Vojvodine matici Srbiji. 

Navode da razloga za to ima više, a veruju da bi prihvatanjem te inicijative svi imali značajne koristi - nacionalne manjine, građani, lokalne samuprave, gradovi, pokrajine i država. 

Kako stoji u saopoštenju, pozvali su predsednike nacionalnih saveta nacionalnih manjina da se sastanu danas u Novom Sadu u prostorijama Matice Albanaca da razgovaraju o toj ideji, potom da krenu u šetnju do nekoliko najvažnijih institucija od opsteg značaja, a veruju da će ih primiti predsednik Skuštine Vojovodine Ištvan Pastor.

"Ovu incijativu u vidu projekta prihvatilo je Ministarstvo kulture Republike Srbije te i vas pozivamo da nam se pridružite i prihvatite da zajednički načinimo prvi značajan korak u punoj afirmaciji nacionalnih zajednica u naš državi”, navodi se u pismu koje su Matica Albanaca i Matica Rusa poslale predsednicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Smatraju da bi osmišljena proslava zajedničkog dana nacionalnih manjina u Novom Sadu bio događaj od prvorazrednog značaja, a nacionalne zajednice konačno u žiži interesovanja. 

Navode da bi program proslave mogao da počne posetom Muzeju prisajedinjenja, zatim bi učesnici među kojim su i članovi KUD-ova u tradicionalnim nošnjama zajednički krenuli u šetnju do Spensa, gde bi se održavao celodnevni program sa nastupom kulturno-umetničkih društava, prikazivanjem običaja, domaće radinosti, kuhinja svake nacionalne zajednice. 

Predlažu da manifestaciju otvori državna ili pokrajinska zvanica, a da u toku odvijanja programa predstavnici zajednica u Banovini razgovaraju sa državnim i pokrajinskim rukovodstvom, održavaju tematske skupove posvećene očuvanju jezika, tradicije, folklora...