Miletić: Planira se rekonstrukcija i obnova putne infrastrukture u opštini Leposavić

Radovi u Opštini Leposavić
Izvor: Jedinstvo

Direkcija za gradsko građevinsko zemljište i puteve opštine Leposavić intezivno radi u cilju unapređenja uslova života građana opštine Leposavić i stvaranja lepše i čistije životne sredine. Takođe, planira se rekonstrukcija i obnova putne infrastrukture kako na seoskom području, tako i urbanim delovima opštine Leposavić, istakao je za "Jedinstvo" direktor Aleksandar Miletić.

Direktor Direkcije za gradsko građevinsko zemljište i puteve opštine Leposavić kaže da su u velikom poslu uređenja naselja, kako bi se stvorili što bolji uslovi za život građana iako su problemi brojni. 

„U saradnji sa Opštinom, koja je naš osnivač, krenuli smo u uređenja zelenih površina i sapbraćajnica u sva tri urbana naselja, uklanjanju divljih deponija i drugih poslova, od početka aprila, uprkos lošim vremenskim uslovima koji su nas pratili u tom periodu, iako smo uspeli da otklonimo velike količine otpada, količinski izvezi smo oko petanest kamiona smeća koje je bilo rasuto na divljim deponijama i duž magistralnog puta“, rekao je Miletić.

Sve veći problem postaje odlaganje smeća na ovom području, a to je vidljivo duž reke Ibar, ali i manjih rečica, jer se otpad često baca u vodu, izlivanje jalovine i rasejavanje prašine sa tri lokacije jalovišta u blizini Leposavića i drugi komunalni problemi koi opterećuju svakodnevni život grašana.

Trajno rešenje pitanja adekvatnog odlaganja otpada rešilo bi se izgradnjom regionalne deponije za četiri opštine sa severa Kosova, što je u planu ovih lokalnih samouprava, ali to još uvek nije profukcionisalo, zato imamo ovakve probleme i oni, postaju sve veći.

„Ono što je našim građanima veoma važno uspeli smo da osposobimo jedan viseći most u selu Kamenica uz pomoć meštana sela i opštine Leposavić. Usled velikih padavina imali smo pojavu više klizišta, naročito u selu Borčane i tu smo u par navrata uspelki da saniramo klizišta, ali ono još uvek nije u potpunosti sanirano. Tamo gde nam je bio ugrožen put za selo Pridvorica u saradnji sa Preduzećem za puteve uspeli smo da saniramo deo puta kroz izgradnju bedema, kako Ibar ne bi ubuduće nanosio štete", naveo je Miletić.

Govoreći o planovima do kraja godine Miletić ističe da će nastaviti sa radovima na putnoj infrastruktri u selima, uređenju zelenih površina u saradi sa radnicima JKP„24.novembar“ i postavljanju saobraćajne signalizacije.