Na Kolegijumu glavnih tužilaca zatražena visoka odgovornost u tretiranju slučajeva nasilja

Kolegijum glavnih tužilaca
Izvor: Reporteri

Vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca Besim Keljmendi održao je sastanak Kolegijuma glavnih tužilaca, na kojem je bilo reči o izveštajima o slučajevima nasilja u porodici i slučajevima seksualnog nasilja na Kosovu, prenosi Reporteri.

Ovom prilikom su razmotrena pitanja prakse u vezi sa procesno-pravnim radnjama i postupanjima u krivičnim predmetima, konkretno u vezi sa slučajevima nasilja u porodici i seksualnog nasilja.

Glavni tužilac Besim Keljmendi dao je neophodne preporuke u vezi sa pažnjom koju svaki tužilac treba da ima na putu koji predstoji i tražio je pažljivo sprovođenje Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, drugih zakonskih i podzakonskih akata u vezi sa svakim slučajem.

Na Kolegijumu se razgovaralo o Novom Zakoniku o krivičnom postupku, ulozi i ovlašćenjima svakog tužilaštva u što efikasnijoj primeni ovog Zakonika.

Keljmendi je zamolio sve da se prema svakom predmetu odnose sa visokom odgovornošću, da zastupaju i brane dostojanstveno i budu profesionalni u svakoj sudskoj instanci.