Na prelazima obavezni lična karta ili izvod sa fotografijom

prelazi
Izvor: foto: RTK2

Nekoliko građana koji su koristili prelaze između Srbije i Kosova svedoče da nije omogućen prelazak licima koja su tokom prelaska posedovala samo pasoše izdate od strane Policijskih uprava (PU) gradova u Srbiji.

Jedan od sagovornika koji je hteo da ostane anoniman je rekao da maloletnoj osobi koja je posedovala samo pasoš izdat od strane PU u Nišu nije omogućeno da pređe prelaz Merdare.

Prema njegovim rečima, policijski službenik mu je rekao „da nije moguće preći granicu samo sa pasošem koji je izdala bilo koja PU u Srbiji, već se za to isključivo koristi lična karta i izvod sa fotografijom“.

Na pitanje koje je RTK2 uputila Policiji Kosova da li je tačna informacija da je pojedinim licima koji poseduju pasoše izdate od strane PU u Srbiji nije omogućen ulazak na Kosovo, dobili smo sledeći odgovor:

,,Kada se radi o slobodi kretanja/prelasku preko granice između Republike Kosovo i Repiblike Srbije, to je regulisano Sporazumom o slobodi kretanja iz 2011. godine, na šta možete da se pozovete kao službeni odgovor“, navodi se u mejlu Policije.

Inače u Sporazumu iz 2011. se navodi:

1. Stanovnici svake strane treba da budu u mogućnosti da slobodno putuju u okviru ili preko teritorije druge strane.

2. Svaka strana će primenjivati, čim to bude bilo operativno izvodlјivo, sistem ličnih karata za putovanja stanovnika druge strane preko granice/administrativne linije.

3. Svaka strana može primenjivati sistem kojim će lične karte biti praćene pisanim 'ulaznim/izlaznim' dokumentima za stanovnike druge strane koji žele da tranzitno putuju u treću zemlјu.