Nacionalni institut za javno zdravlje: Rezultati vode u Đeneral Janković normalni

Ministarstvo zdravlja
Izvor: Facebook

Nacionalni institut za javno zdravlje objavio je uzorke vode koja je navodno otrovala stotine građana Đeneral Janković po kojima su hemijski nalazi u okviru normalnih.

U Institutu kažu da se radi na bakteriološkim analizama, dok se uzorci uzeti od pacijenata sa simptomima rade u laboratoriji za mikrobiologiju.

„Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova obaveštava javno mnjenje da su iz uzetih uzoraka vode dobijeni ovi rezultati, pri čemu su rezultati fizičko-hemijske analize ovih uzoraka u okviru standarda dozvoljenih za vodu za piće. Takođe, u saopštenju se kaže da se radi na bakteriološkim analizama, dok se uzorci fekalija pacijenata sa simptomima rade u Mikrobiološkoj laboratoriji pri Institutu“, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.