Nema materijala za lične karte i pasoše, MUP se pravda svetskom krizom i pandemijom

Lične karte
Izvor: Lajmi

Građanima Kosova, koji se svakodnevno suočavaju sa brojnih problemima, onemogućeno je i izdavanje dokumenata i mnogi su se žalili da nisu mogli da dobiju lične karte i pasoše, prenosi Ljajmi.

U kosovskom Ministarstvu unutrašnjih poslova nedostatak neophodnog materijala za izradu ličnih dokumenata pravdaju globalnom krizom i pandemijom koronavirusa. 

"Zbog globalne krize, kao i pandemije kovid-19, snabdevanje materijalom je otežano", navode u MUP. 

Kažu da nastoje da svim građanima obezbede dokumenta, a posebno u hitnim slučajevima. 

Tokom ove godine građani su se sa ovakvim problemima susreli skoro svaka dva meseca. U retkim slučajevima kada je ministarstvo snabdeveno materijalom za lične karte, on je vrlo brzo potrošen.

S tim u vezi, načelnik Ministarstva unutrašnjih poslova je doneo rešenje kojim se omogućava korišćenje lične karte, bez obzira na rok važenja. 

Jedine situacije kada su građani uspeli da dođu do ovih dokumenata bile su "hitne" za koje se mora dodatno platiti.

U MUP su pre izvesnog vremena rekli da se nadaju da će do kraja novembra dobiti sledeće snabdevanje materijalom i da će od decembra proces biti normlalizovan. 

"Takođe, Agencija za civilnu registraciju od 5. avgusta 2021. omogućava izdavanje kosovske lične karte svakom građaninu koji predoči dokaz da će putovati kroz Srbiju, bilo povratnu kartu ili dokaz da je na Kosovo ušao preko Srbije", saopštilo je MUP.