Novim Pravilnikom Specijalizovanih veća omogućena finansijska pomoć optuženima

specijalizovana veća
Izvor: SVK

Sekretarijat Specijalizovanih veća Kosova (SVK) usvojio je Pravilnik o pravnoj pomoći, kojim se garantuje poštovanje principa pravičnog suđenja zacrtanih u Ustavu Kosova i Zakonu o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu i ujedno obezbeđuje pravilno raspolaganje sredstvima programa pravne pomoći.

Kako se navodi u saopštenju SVK, osumnjičenim ili optuženim licima u nadležnosti SVK, koja dokažu da nemaju sredstava da plate troškove odbrane i da ne dobijaju pravnu pomoć iz drugih izvora biće dodeljena pravna pomoć.

“I to u punom ili delimičnom iznosu kako bi mogli da plate troškove advokata po svom izboru koji je kvalifikovan da bude uvršćen u imenik branilaca odnosno zastupnika SVK. Pravna pomoć pokriva naknadu branioca odnosno zastupnika, kao i saradnika iz njihovih timova, i isplaćuje se direktno braniocu, odnosno zastupniku”, kaže se u saopštenju.

Predsednica SVK Ekaterina Trendafilova pozdravila je usvajanje Pravilnika napominjući da on "odražava suštinske principe izložene u našem Zakonu i univerzalne kriterijume krivičnog pravosuđa, obezbeđivanjem prava optuženog na pravično suđenje, što podrazumeva i pravo na delotvornog branioca“.

“Naknadu za pravnu pomoć izračunava sekretar, u konsultaciji sa relevantnim panelom i braniocem, uzimajući u obzir stepen složenosti predmeta i usluge branioca u svakoj od faza postupka – u fazi pre podizanja optužnice, u fazi prethodnog postupka, prvostepenog postupka i žalbenog postupka – drugostepenog I trećestepenog. Pored toga, do određenog iznosa se mogu nadoknaditi i troškovi koji nastanu u toku istrage ili troškovi prevodilačkih usluga”, napominje se dalje u saopštenju.

U Pravilniku je na transparentan način, kako se navodi, izložen postupak za podnošenje zahteva za pravnu pomoć i navedeni su dokumenti koje treba dostaviti Službi odbrane.

“Konkretnije, uz zahtev za pravnu pomoć, potrebno je dostaviti izjavu o imovinskom stanju. Služba odbrane vrši detaljnu procenu imovinskog stanja podnosioca kako bi odlučila da li će se pravna pomoć odobriti u celini ili delimično. Ukoliko podnosilac zahteva ne sarađuje ili dostavi lažne podatke, zahtev za pravnu pomoć biće odbijen. Ako se podnosilac ne slaže sa odlukom sekretara, ima pravo na žalbu sudskom panelu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se i da su Pravilnikom predviđeni maksimalni iznosi honorara i drugih legitimnih troškova koji mogu biti isplaćeni po dostavljanju računa, a izložen je i postupak na osnovu koga Služba odbrane vrši nadzor i prati trošenje naknade za pravnu pomoć.