Održana izložba “Profesoru Đorđu Tasiću u slavu” na Filozofskom fakultetu u Severnoj Mitrovici

Profesoru Đorđu Tasiću u slavu
Izvor: Kosovo Online

Izložba “Profesoru Đorđu Tasiću u slavu” otvorena je danas pod okriljem Filozofskog fakulteta prištinskog Univerziteta i Srpskog sociološkog društva – ogranak za Kosovo i Metohiju.

Posetioci izložbe imali su priliku da vide fotografije, članke i rukopise znamenitog pravnika i dekana Pravnog fakulteta.

Đorđe Tasić je promenio razvoj pravne nauke u Srbiji, bio je doktor pava i profesor, teoretičar i filozof, a osim pravne teorije i pravne filozofije ogledao se i u u sociologiji i književnosti, objašnjeno je na izložbi.

Posebno je cenio slobodu čoveka. Na beogradskom Univerzitetu, bio je jedan omiljenih profesora. Izbijanje rata ga zatiče na položaju dekana fakulteta odakle ga okupator udaljava da bi ga  Gestapo streljao na Sajmištu.

Dekan Filozofskog fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici prof. dr Zvezdan Arsić otvorio je izložbu.

„Izložba na neki način predstavlja biografsku reprezentativu, a s druge strane i reprezentativu koja se tiče naučnog rada profesora Đorđa Tasića. Cilj nam je da ova izložba na neki način, osveži sećanje na lik i delo Đorđa Tasića, ali i da doprinese daljem razvoju pravne i sociološke misli“, ističe Arsić.

Autor izložbe Tomislav Simonović navodi da je ovo druga izložba po redu. Ideju i želju je, kako ističe, dobio od svog oca koji je uspeo da sačuva veliku zaostavštinu Đorđa Tasića, koji je bio njegov student.

 „Velika vrednost izložbe je to što su prikazani rukopisi, originalna pisma, novine i časopisi u kojima je Đorđe Tasić objavljivao. To je sve zahvaljujući mome ocu, koji je tu dokumentaciju sačuvao za vreme bugarske okupacije i njihovog zakona smrtne kazne onome kod koga se pronađe srpska knjiga“ rekao je Simonović.

Prof. dr Uroš Šuvaković smatra da je Tasićev značaj veliki i za sociologe, i dodao da je Filozofski fakultet od ove godine uveo predmet na „Istorija srpske sociologije“ na  doktorskim studijama.

„Njegov značaj je veliki i za pravo i za sociologiju, on ima svoje zasluženo mesto u našoj istoriji. Izložba je korisna da je posetioci vide i da iz nje nauče ne samo istoriju socioloških ideja, nego i da nauče kako se razvijala sociologiia naših krajeva“, kaže Šuvaković.