OEBS: Neophodan koordinsan pristup u zaštiti kulturnog nasleđa na Kosovu

OEBS
Izvor: osce.org

Misija OEBS na Kosovu predstavila je danas svoj najnoviji tematski izveštaj Zaštita kulturnog nasleđa na Kosovu koji razmatra trenutnu praksu i daje preporuke relevantnim institucijama, saopštio je OEBS.

Kako se navodi, obuhvatajući period od 2014. do 2020. godine, u izveštaju je zaključeno da efikasna zaštita kulturnog nasleđa na Kosovu ne treba da bude ograničena na fizičku restauraciju i da je potreban širi pristup. 

"Uspešno očuvanje kulturnog nasleđa zahteva i sveobuhvatno upravljanje, maštovito prostorno planiranje, podizanje svesti i obuku osoblja zaduženog za kulturno nasleđe", navedeno je u ovom dokumentu.

Izveštaj sadrži nekoliko preporuka za ključne institucije u cilju poboljšanja zaštite i valorizacije bogatog kulturnog nasleđa, uključujući: uvođenje planova upravljanja za lokalitete kulturnog nasleđa, procenu uticaja planiranih intervencija na nasleđe, usvajanje sveobuhvatnije definicije kulturnog nasleđa i povećanje otpornost lokaliteta kulturnog nasleđa na klimatske promene ili namerno uništavanje.

Navodi se da je u ovom dokumentu predstavljen okvir praktične politike, pravni i administrativni okvir za zaštitu kulturnog nasleđa i analizirana je međusobna povezanost pitanja zaštite nasleđa, bezbednosti, infrastrukture i prostornog planiranja.

Napominje da, iako su mnoge odredbe već na snazi, sveobuhvatno sprovođenje zahteva bolji koordinisan pristup.

Izveštaj takođe naglašava potrebu za izmenom i dopunom Zakona o kulturnom nasleđu i potpunim usklađivanjem zakonskih i podzakonskih akata kako bi se obezbedio koherentniji pristup kulturnom nasleđu.

"Misija OEBS dosledno podržava napore na zaštiti i promovisanju bogatog i raznovrsnog kulturnog nasleđa na Kosovu, jer je efikasno očuvanje kulturnog nasleđa važno za sve zajednice. Verujemo da će izveštaj koji smo danas objavili, predstavljena saznanja i preporuke pomoći institucijama u njihovim naporima da očuvaju i zaštite kulturno nasleđe za buduće generacije“, rekao je šef Misije OEBS na Kosovu ambasador Majkl Davenport.

Obraćajući se prisutnima na ovom događaju, ministar kulture, omladine i sporta Hajrula Čeku istakao je važnost zaštite kulturnog nasleđa kao prioriteta Vlade.

"Mi imamo izuzetno kulturno bogatstvo, koje je univerzalna vrednost i ključ za stvaranje društvene interakcije i prevazilaženje razlika između zajednica. Posvećeni smo stavljanju kulture i kulturnog nasleđa u centar osnovnih principa suživota, međusobnog poštovanja i razvoja demokratskog društva“, rekao je Čeku.