Ombudsman: Pokrenuta istraga propustima institucija u slučaju silovanja 11-godišnje devojčice

Naim Ćeljaj
Izvor: Koha ditore

OImbudsman Naim Ćeljaj izjavio je da je pokrenuta istraga o propustima institucija u slučaju silovanja 11-godišnje devojčice i dodao da su mnoge institucije napravile propuste, prenosi Koha.

Ćeljaj je dodao zbog postoji veliki broj nerešenih slučajeva silovanja i dodao da mnoge institucije ne reaguju adekvatno.

„Onog trenutka kada smo čuli za ovaj slučaj, otvorili smo istragu. Izaći ćemo sa sažetim izveštajem, kako bismo jasno odgovorili na institucionalnu odgovornost u vezi sa slučajem silovanja 11-godišnjakinje. Sačinili smo mnogo izveštaja u kojima smo govorili o pravu na život, o neuspehu mehanizama koji istražuju i bave se ovim slučajevima. Nažalost, slučajevi se ponavljaju, iste karike u lancu otkazuju. Uzroci i razlozi koji se navode u vezi s tim su i dalje isti“, rekao je Ćeljaj.

Takođe je naglasio da se preporuke ombudsmana ne sprovode.

Ćejaj je izjavio je i da štrajk Ujedinjenog sindikata obrazovanja, nauke i kulture ozbiljno narušava prava dece na Kosovu, i dodao da je pokrenuta istraga kako bi se uradila analiza u kojoj meri se krše prava deteta i dodao je da strane treba da sednu i pronađu rešenje.

„Pravna je odgovornost svih organa i stranaka da donose odluke i odlučuju u interesu dece, a deci daju prioritet. Svuda sam isticao da je pravo na obrazovanje zagarantovano i da se ono ne može ograničiti osim u izuzetnim okolnostima, kao što je pandemija“, rekao je Ćeljaj.

Štrajk je, prema njegovim rečima, demokratsko pravo, ali se trenutno mora voditi računa o interesu dece.

„Stranke treba da nastave socijalni dijalog, ali i da započnu proces učenja. Ne postoji razlog ili okolnost koja uskraćuje proces učenja" rekao je Ćeljaj.