Ombusman: Uprava za civilno vazduhoplovstvo ometa rad sindikata

Aaerodrom u Prištini
Izvor: GazzetaExpress

Ombudsman je konstatovao kršenje prava na radu i ometanje sindikalne organizacije od strane generalnog direktora Uprave za civilno vazduhoplovstvo Bujara Ejupija prema članovima Sindikata radnika, čija su prava zagarantovana zakonom i Ustavom, prenosi Koha.

Kako je saopšteno iz sindikata, njegovi članovi su se suočili sa degradacijom, diskriminacijom i zlostavljanjem.

"Naši članovi su se suočili sa sistematskom kampanjom progona, diskriminacije i maltretiranja od strane direktora Ejupija, od pritiska da napuste Sindikat u zamenu za unapređenje, uskraćivanja godišnjeg odmora i stručnog usavršavanja do isključenja sa posla“ , navedeno je u saopštenju sindikata.

Ombudsman smatra da su takve akcije "stvorile probleme sa lančanim efektima".

U izveštaju je navedeno da "radnje rukovodstva Agencije protiv funkcionera članova sindikata, osim što utiču na vršenje sindikalne aktivnosti, stvaraju strah i nesigurnost kod drugih funkcionera i ometaju slobodu udruživanja. Članovi sindikata ne bi trebalo da imaju posledice, da ostanu bez posla ili da protiv njih budu sprovedene bilo kakve prinudne mere zbog članstva u sindikatu”, istaknuto je u izveštaju ombudsmana.

Ovaj dokument je Ombudsman uputio ministru životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Ljiburnu Aljiuu, od kojeg je zatražio da se izvrši nadzor nad funkcionisanjem Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

"Događaji u ACV od dolaska direktora Ejupija otežali su sposobnost ACV da obavlja važne odgovornosti nadzora bezbednosti civilnog vazduhoplovstva i potkopavali su autoritet institucije prema zainteresovanim stranama,“ saopštio je Sindikat Agencije za civilno vazduhoplovstvo, koji je 2020. godine formiran  kao rezultat nezadovoljstva zaposlenih direktorom Bujarom Ejupijem.