Otkazan tender za sezonske vakcine, kompanije su nudile i do 22 evra po komadu

Vakcinacija
Izvor: Danas

Operator za snabdevanje sezonskim vakcinama sa kojim je vlada Avdulaha Hotija obećala da će vakcinisati skoro pola miliona građana Kosova nije odabran, prenosi Koha.

Ministarstvo zdravlja je početkom avgusta raspisalo tender za nabavku oko 400 hiljada sezonskih vakcina. Procenjena vrednost za ovaj tender bila je 3.100.000 evra, a ako bi se izračunala cena vakcine, bila bi oko 8 evra i 30 centi.

Tender je otkazan u sredu, a navedeni razlog je prekoračenje predviđene cene.

Grupa operatora ponudila je ove vakcine vredne više od osam i po miliona evra, ili oko 22 evra i 70 centi za vakcinu.

Ekonomski operateri koji su diskvalifikovani zbog cene prema Zakonu o javnim nabavkama mogu podneti žalbu Ministarstvu zdravlja, u roku od 5 dana, ukoliko je odbijena, žalba se može proslediti  Telu za razmatranje Nabavki (TRN), 10 dana nakon odluke Ministarstva zdravlja.

Razmatranje žalbe trajalo bi 15 dana, a ukoliko TRN odlučuje o žalbi, postupak  donošenja odluke može potrajati 40 dana.

Ministarstvo zdravlja nema vremena, jer se sezonske vakcine daju početkom jeseni, u oktobru.

Period kada bi građani trebalo da budu vakcinisani objašnjen je na zvaničnoj veb stranici Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

Ministarstvo zdravlja prvi put posle 15 godina otvorilo je tender za to pitanje.

Do sada je kupovina vakcina vršena preko UNICEF-a.

U aprilu ove godine, kada je izvršena poslednja porudžbina, kako saznaje Koha, cena je bila 5,51 cent, dok je naručena količina bila 120 hiljada vakcina.

Kohini izvori su naveli da je Ministarstvo zdravlja sprovelo istraživanje tržišta sezonskih vakcina, kompanija je ponudila maksimalnu cenu od 12 evra, dok je minimalna cena od 7,40 evra.

Vlada Kosova je u okviru mera za sprečavanje i borbu protiv kovida - 19 odlučila da kupi 500.000, a do sada je svake godine kupovala 80.000 hiljada sezonskih vakcina.