Pandemija uticala na poslovanje kosovskih preduzeća, povećanje nezaposlenosti i položaj žena

pristina
Izvor: wikipedia

Kosovski tim Ujedinjenih nacija objavio je novi pregled o uticaju koji je koronavirus izvršio na kosovska domaćinstva i preduzeća u kome se navodi da je broj nezaposlenih koji nisu dobili nikakvu institucionalnu pomoć povećan kao i broj preduzeća koja su pretrpela gubitke i ističe da je u domaćinstvima najveći teret pao na žene.

UNDP je sa UN Vomen i UNFPA sproveo treću  procenu socijalno-ekonomskog uticaja u martu ove godine koja je još jednom pokazala da žene, osim socijalno-ekonomskih efekata koje koronavirus ima na sve grupe, nesrazmerno osećaju veći pritisak. Žene se suočavaju sa nezaposlenošću, ekonomskim siromaštvom, gubitkom dohotka a više preduzeća u vlasništvu žena u poređenju sa preduzećima u vlasništvu muškaraca teško se nosi sa pandemijom i drugim ekonomskim uticajima.

Broj nezaposlenih se povećao u odnosu na prethodni izveštaj, 11 odsto ispitanika je u martu 2021. godine izjavilo da je izgubilo posao, u poređenju sa 8 odsto u maju 2020 godine. Većina onih koji su ostali bez posla još uvek nisu dobili novčanu pomoć ili naknadu za nezaposlene od institucija ili opština.

Iako su neplaćene, kućni rad uglavnom obavljaju žene pa je pandemija nesrazmerno više opteretila žene. Dvostruko više žena prijavilo je povećane sate provedene na kućnim poslovima 16 odsto, u poređenju sa muškarcima 8 odsto a čak 51 odsto muškaraca je izjavilo da se uopšte ne bave kuvanjem.

Uticaj pandemije na mentalno zdravlje se smanjio u odnosu na prethodni izveštaj. Smanjen je broj građana koji su se žalili na uticaj koronavirusa na psihološko zdravlje – njih 23 odsto je izjavilo da je njihovo mentalno zdravlje bilo ugroženo u martu 2021. u poređenju sa 36 odsto u novembru 2020. Godine.  Tesna veza između pandemije i nasilja u porodici i dalje je vidljiva, što se vidi i u prethodne dve procene. Preko polovine ispitanika potvrdio je da se porodično nasilje povećalo od širenja pandemije za čitavh 52 odsto u poređenju sa 59 odsto u novembru 2020 godine.

Pandemija je negativno uticala na kosovska preduzeća sa značajnim uticajem na njihovo poslovanje. Nakon restriktivnih mera 56 odsto preduzeća potpuno je prekinulo svoje aktivnosti u maju 2021. godine a 41 odsto preduzeća proglasilo je finansijski uticaj pandemije veoma negativno.

Ohrabruje činjenica da su preduzeća na Kosovu sigurnija u svoje sposobnosti za snalaženje u martu 2021. u poređenju sa novembrom i majem 2020 godine.