Pokret FOL: Smanjena efikasnost Tužilaštva i sudova na Kosovu u borbi protiv korupcije

Pravosuđe
Izvor: Reporteri

Pokret FOL objavio je izveštaj "Učinak tužilačkog i pravosudnog sistema u rešavanju slučajeva korupcije tokom 2022. godine", u kome se navodi da je smanjena efikasnost Tužilaštva i sudova na Kosovu u vođenju slučajeva protiv korupcije, prenosi Koha.

Aljbana Hasani iz Pokreta FOL rekla je da su na osnovu podataka i poređenja sa 2021. godiinom, 2022. godine tužilački i pravosudni sistemi smanjili efikasnost u tom polju.

"Prvi nivo tužilačkog sistema je radio na 953 slučaja korupcije, od čega su 393 predmeta prebačena, a 560 je novih predmeta. Od ovih predmeta uspeo je da reši samo 430 slučajeva. Brojke govore da je prva instanca uspela da reši manje slučajeva korupcije u 2022. nego u 2021. godini. U 2022. podignute su 263 optužnice za korupciju, dok je 2021. podignuta 351 optužnica", rekla je Hasani.

Prema njenim rečima, najbolje rezultate za slučajeve korupcije u kvantitativnom smislu imalo je Osnovno tužilaštvo u Gnjilanu, dok je Osnovno tužilaštvo u Južnoj Mitrovici ostvarilo najslabije rezultate.

Ona je iznela i podatke o pravosudnom sistemu.

"Prvi nivo pravosudnog sistema imao je 268 slučajeva korupcije o kojima je odlučivao, broj koji je u odnosu na prošlu godinu smanjen za 20 odsto. Preneto je 51 odsto slučajeva. Od ovih predmeta, samo 81 je rešen, dok su 184 predmeta prebačena u 2023. godinu, 42 lica su osuđena na zatvorsku kaznu, 22 na uslovnu, 31 na novčanu kaznu i pet na dopunsku kaznu. Prosečna stopa rešavanja predmeta je 75 odsto, što je znatno niže nego 2021. godine", naglasila je Hasani.