Preminuo komandant Prištinskog garnizona Milutin Filipović

Pukovnik Milutin Filipović
Izvor: Republika

Penzionisani pukovnik Milutin Filipović, komandant Prištinskog garnizona Vojske Jugoslavije, preminuo je 26. juna, objavljeno je na patriotskoj fejsbuk stranici "Čojstvo", prenose Novosti.

Nakon dislokacije Vojske Jugoslavije i jedinica MUP sa Kosova Filipović je ostao na Kosovu. 

Filipović je 25. juna 1999. godine, kada su grupe Albanaca i pripadnika OVK pokušale da upadnu u zgradu opštine, zajedno sa svojim oficirima i vojnicima pružio oružani otpor.

„Taj 25. juni je bio po mnogim pokazateljima prelomni za dalji ostanak srpskog stanovništva u Prištini, ali su mnogi Srbi i posle toga ostali u Prištini, sve dok se pod stravičnim pritiscima i ubistvima nisu potpuno iselili iz nje“, rekao je pukovnik Filipović u jednom intervjuu.

Pukovnik je sa grupom oficira, podoficira i vojnika ostao na Kosovu po tački 10 uredbe Štaba vrhovne komande, kojom je predviđeno da sva profesionalna vojna lica i civilna lica na službi u Vojsci Jugoslacije koja žele da ostanu na teritoriji KiM zadržavaju status pripadnika VJ.

Milutin Filipović je rođen u Prištini u boračkoj porodici. Otac Slobodan je bio nosilac "Partizanske spomenice", a majka Jelena je bila učesnica NOR-a. Posle završetka Vojne akademije službovao je u Beogradu, Smederevskoj Palanci, Čačku i Prištini, gde je ostao sve do kraja NATO agresije, 29. juna 1999. godine.

Zbog svoje fantastične memorije i energije pukovniku Filipoviću su njegovi saborci nadenuli nadimak "kompjuter Prištinskog korpusa", pošto je u svakom trenutku znao gde se nalaze jedinice i tehnika ove čuvene formacije.